Schelde-verdrag tussen Nederland en…

Alexandre Georges Geefs, 1863, historiepenning, NG-MC-1174

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: beschenen door opgaande zon trekt vliegende engel aan touw boot, waar gevulde hoorn van overvloed in ligt, voort over water; links: oever met kerktoren, riet en waterkruik.

Antwerpens kunstfeest 1861

Leopold Wiener, 1861, historiepenning, NG-172

Bronzen penning. Voorzijde: gekroonde vrouw (de Antwerpse maagd), staande bij geopende poort in hoge muur, pakt met haar rechterhand de hand vast van gevleugelde vrouw met schilderpalet onder arm, en maakt met linkerhand een uitnodigend gebaar naar haar; afsnede: opschrift. Keerzijde: wapenschild…

Opening van het Noordzeekanaal, ter…

Edouard Louis Geerts, 1876, historiepenning, NG-174-C

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man met eikekrans binnen omschrift. Keerzijde: opschrift.

Opening van het Noordzeekanaal, ter…

Edouard Louis Geerts, 1876, historiepenning, NG-175-D

Eenzijdige loden penning. Voorzijde: borststuk Willem III binnen omschrift. Keerzijde: blanco.

Protestants protest tegen de…

Laurent Joseph Hart, 1853, historiepenning, NG-1982-11-A

Bronzen penning. Voorzijde: gehelmde vrouw met vrijheidshoed op speer, voorstellende Hollandse maagd, rust met linkerarm op bijbel, die op altaar staat binnen omschrift. Keerzijde: jaartallen binnen omschrift en eikekrans.

Tentoonstelling van voortbrengselen…

Jacob Wiener, 1841, prijspenning, NG-VG-6-20

Zilveren penning. Voorzijde: globe, schilderspalet met penselen, bijenkorf, inktkoker, boeken, passer, driehoek, steenhouwershamer, beitel en lier, verzameld rond sokkel, waarop borstbeeld van Minerva staat, omgeven door olijftakken binnen Gothische sierrand en omschrift. Keerzijde: blanco veld…

Universiteit van Gent

Jean Henri Simon, 1826, prijspenning, NG-VG-6-44

Bronzen penning. Voorzijde: Minerva met lier in hand, houdt krans boven hoofd van jongeman; tussen beiden in een altaar, waarop twee kransen liggen binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: blanco

Koninklijke Maatschappij van Vrije…

Joseph Pierre Braemt, 1818 - 1824, prijspenning, NG-VG-6-49

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Ecole de Medicine Pratique te…

Adolphe Jouvenel, 1826, prijspenning, NG-VG-6-51

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: schaal waar slang uit drinkt binnen omschrift

Noordbrabantse Maatschappij ter…

Jean Wurden, 1855, prijspenning, NG-VG-6-56

Bronzen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild; daaromheen: zeis, dorsvlegel, globe, kist, waarop landkaart ligt, ploeg met korenaren, kistje, schilderspalet met penselen, boeken, voorhamer, pashoek, passer, spijker, tekening, rad, baal, vat, Mercuriusstaf, zeil van schip; afsnede; signatuur.…