Portret van Karel II, koning van…

Jan van der Bruggen, 1676 - 1700, prent, RP-P-1906-3025

Portret van Karel II, koning van Spanje met om de hals een keten met het ordeteken van het Gulden Vlies. Hij draagt een harnas. Op de achtergrond strijdende ruiters. In de marge zijn naam en titels.

Tandarts

Jan van der Bruggen, naar David Teniers (II), 1659 - 1681, prent, RP-P-1894-A-18235

Een tandarts, met in de hand een kies in een tang, staat in zijn praktijk voor zijn werktafel. Achter de tandarts zit een jonge man die zijn hand op zijn wang houdt; mogelijk is zijn kies net getrokken.

Herberg met een fluitspelende vrouw

Jan van der Bruggen, naar David Teniers (II), 1659 - 1693, prent, RP-P-1895-A-18833

In een herberg zit een vrouw naast een boer aan een tafeltje fluit te spelen. Op de achtergrond drie drinkende boeren bij de haard. Boven de haard hangt een prent of tekening met een buste van een man.

Portret van Justus van Meerstraten

Johann Friedrich Leonard, naar Anthony van Dyck, 1643 - 1680, prent, RP-P-OB-17.238

De jurist Justus van Meerstraten staat aan een tafel waarop een stapel boeken en een buste van een man. Met de rechterhand bladert hij door een boek.

Portret van Isabella van Asche

Johann Friedrich Leonard, naar Anthony van Dyck, 1643 - 1680, prent, RP-P-OB-17.239

Isabella van Asche, echtgenote van Justus van Meerstraten.

Portret van Leonard Marius van der…

Theodor Matham, naar Nicolaes Moeyaert, 1714, prent, RP-P-1937-903

Portret van de Amsterdamse priester en theoloog Leonard Marius van der Goes. Rechtsboven gemerkt: Pars 2. 404.

Titelprent voor de beschrijving van…

anoniem, 1594, prent, BI-1953-0546A-1

Titelprent voor de beschrijving van de feestelijke intocht van aartshertog Ernst als gouverneur der Nederlanden gehouden te Brussel op 30 januari 1594. Titel op cartouche in architecturale omlijsting met bovenin een portret van de aartshertog geflankeerd door engelen. Onderdeel van de beschrijving…

Portret van Leo van Heil

Frederik Bouttats (de Oude), naar Jan Baptist van Heil, 1615 - 1676, prent, RP-P-OB-102.234

Een rechthoekig portret van Leo van Heil, een Brusselse architect. Buste naar links gedraaid. Leo van Heil heeft een tekening of prent van een gebouw in zijn hand. De prent heeft een Frans onderschrift met de naam van de geportretteerde en wat achtergrondinformatie.

De stoet met aartshertog Ernst bij…

anoniem, 1594, prent, BI-1953-0546A-25

De stoet met aartshertog Ernst bij de intocht te Brussel (deel 3), in het midden de erewacht van de aartshertog. Feestelijke intocht van aartshertog Ernst als gouverneur der Nederlanden gehouden te Brussel op 30 januari 1594. Onderdeel van de beschrijving van deze intocht Descriptio et explicatio…

Toneel met keizer Karel V, 1594

anoniem, 1594, prent, BI-1953-0546A-15

Toneel met keizer Karel V zittend op de troon. Links drie bisschoppen, rechts vier vorsten. Aan weerszijden van het toneel de twee zuilen van Hercules. Feestelijke intocht van aartshertog Ernst als gouverneur der Nederlanden gehouden te Brussel op 30 januari 1594. Onderdeel van de beschrijving van…