Toiletspiegel

Joseph-Germain Dutalis, 1828 - 1829, spiegel, BK-1994-34

De ovale spiegel van verguld zilver wordt ter weerszijden gedragen door een vrouwenfiguur met wapperende kleding. Met de ene hand houden de vrouwen de spiegel vast, met de andere een langs de onderzijde van de spiegel bevestigde bloemenslinger. De spiegel wordt bekroond door een strik. De…

Martelaarschap van de Heilige…

Jan van Ossenbeeck, naar Nikolaas van Hoy, naar Jacopo Bassano, in of na 1660, prent, RP-P-1882-A-6295

De heilige Sebastiaan is aan een pilaar vastgebonden en wordt door een boogschutter beschoten. In zijn borst steekt al een pijl. Een tweede schutter hurkt op de grond.

Christus in discussie met de…

Isaac Duchemin (toegeschreven aan), naar Adriaan de Weerdt, ca. 1653 - ca. 1654, prent, RP-P-1938-662

De 12-jarige Christus discussieert met de schriftgeleerden in de tempel.

Titelpagina voor Annales Sacri -…

Theodoor Galle, naar Peter Paul Rubens, 1620, prent, RP-P-OB-6888

Centraal in een rechthoekig kader de Latijnse titel van het boek. Aan weerszijden van dit kader Mozes en Aaron, als vertegenwoordigers van de wet en de profeten. Centraal bovenaan in een cartouche de Heilige Drieëenheid. In een cartouche links bovenaan de ark van Noach, het symbool van Gods…

Portret van Leo van Heil

Frederik Bouttats (de Oude), naar Jan Baptist van Heil, 1615 - 1676, prent, RP-P-OB-102.234

Een rechthoekig portret van Leo van Heil, een Brusselse architect. Buste naar links gedraaid. Leo van Heil heeft een tekening of prent van een gebouw in zijn hand. De prent heeft een Frans onderschrift met de naam van de geportretteerde en wat achtergrondinformatie.

Titelpagina voor Annales Sacri -…

Theodoor Galle, naar Peter Paul Rubens, 1620, prent, RP-P-OB-6887

Centraal in een rechthoekig kader de Latijnse titel van het boek. Aan weerszijden van dit kader Mozes en Aaron, als vertegenwoordigers van de wet en de profeten. Centraal bovenaan in een cartouche de Heilige Drieëenheid. In een cartouche links bovenaan de ark van Noach, het symbool van Gods…

Geseling van Christus door de…

Aegidius Sadeler, naar Giuseppe Cesari, 1593, prent, RP-P-OB-5100

Christus, vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld. Onder de prent een banderol met een onderschrift, in het midden van de prent een wapenschild.

Doop van Christus

Jan van Orley, ca. 1685 - voor 1700, prent, RP-P-OB-24.303

Johannes de Doper doopt Christus met water uit de Jordaan. Christus knielt voor hem en houdt zijn handen voor de borst. Aan weerszijden wachten mannen, vrouwen en kinderen op hun beurt. Onder de afbeelding een Latijns vers uit Mar. 1.

Beschaving wordt gebracht bij de…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Maarten van Heemskerck, 1555, prent, RP-P-BI-6613

In de voorgrond worden Spaanse soldaten door Indianen gevild en gevierendeeld. Een van de Indianen verwijdert de organen van zijn slachtoffer. In de achtergrond vechten Indianen en Spanjaarden een veldslag uit. De prent maakt deel uit van een twaalfdelige serie over de overwinningen van Karel V.

Apollo en Diana doden de kinderen…

Jan van Ossenbeeck, naar Nikolaas van Hoy, naar Jacopo Palma, in of na 1660, prent, RP-P-1895-A-18680

Apollo en Diana vuren vanaf een wolk pijlen af op de kinderen van Niobe om haar te wreken. De zonen en dochters van Niobe liggen dood op de grond. Anderen proberen nog aan hun lot te ontkomen.