Beeld van Frederik de Grote, koning…

Emanuel Bardou, 1778 - 1779, beeldhouwwerk, BK-NM-8339

De koning (1712-1786) zit op een stapvoets gaand paard, dat het rechtervoorbeen heeft opgeheven en het linker achterbeen even van de grond licht; het hoofd is iets naar rechts gewend. Hij houdt met de ene hand de teugel, terwijl de andere in de zijde rust. Hij draagt een uniform o.a. bestaande uit…