Portret Magnus Gottfried Lichtwer

Ludwig Meyer, naar Benjamin Calau, 1783 - 1850, prent, RP-P-1999-664

La Curieuse. Naar Vidal

James Posselwhite, naar Vincent Vidal, 1808 - 1884, prent, RP-P-1906-3817

Portret van Johann Andreas…

Friedrich Wilhelm Bollinger, 1787 - 1825, prent, RP-P-1914-2319

Portret van Jean de La Fontaine

Friedrich Wilhelm Bollinger, 1818 - 1832, prent, RP-P-1999-163

L. v. Borstell

Johann Friedrich August Clar, naar Wagener, 1778 - 1844, prent, RP-P-1914-2641

Portret van Graf Rostopschin

Johann Friedrich August Clar, naar Louis de Saint-Aubin, 1778 - 1844, prent, RP-P-1921-2159

J.V. Moreau

Johann Friedrich August Clar, naar Tonelli, 1778 - 1844, prent, RP-P-1910-6569

Portret van Carl Leopold von…

Heinrich Sintzenich, naar v.d. Borch, 1801, prent, RP-P-1915-13

Frans I

Heinrich Schmidt, 1750 - 1821, prent, RP-P-1908-1576