H. v. Kleist-Retzow

Karl Palzow, 1822 - 1830, prent, RP-P-1919-887

Wilhelm, Prins van Pruisen

Karl Palzow, naar Wilhelm Schadow, 1822 - 1830, prent, RP-P-1911-5370

Zwaan en adelaar

Karl Palzow, naar Jacques Daliwe, 1830, prent, RP-P-1989-143

Een zwaan zittend op zijn nest staat dreigend tegenover een adelaar. Prent is onderdeel van een omslag met tekst en een serie van achttien lithografieën naar schilderijen van Nederlandse meesters.

Twee mannen en vrouwen

Karl Palzow, naar Jacques Daliwe, 1830, prent, RP-P-1989-148

Twee jongemannen kijken richting elkaar. Bij hen twee jonge vrouwen. Prent is onderdeel van een omslag met tekst en een serie van achttien lithografieën naar schilderijen van Nederlandse meesters.

Evangelisten Matteüs en Marcus

Karl Palzow, 1830, prent, RP-P-1989-136

De evangelisten Mattheus en Marcus zitten schrijvend aan tafel. Hun symbolen, de mens en leeuw, staan hen bij. Prent is onderdeel van een omslag met tekst en een serie van achttien lithografieën naar schilderijen van Nederlandse meesters.

Lucas schildert Maria

Karl Palzow, 1830, prent, RP-P-1989-137

De evangelist Lucas zit achter zijn schildersezel en kijkt naar de verschijning van Maria in een tent geflankeerd door twee engelen. Bij hem de os als zijn symbool. Prent is onderdeel van een omslag met tekst en een serie van achttien lithografieën naar schilderijen van Nederlandse meesters.

Gevecht tussen draak en vrouw

Karl Palzow, naar Jacques Daliwe, 1830, prent, RP-P-1989-141

Tussen twee rotsen is een jonge vrouw met schild en lans in gevecht met een draak. Prent is onderdeel van een omslag met tekst en een serie van achttien lithografieën naar schilderijen van Nederlandse meesters.

Susanna en de ouderen

Karl Palzow, naar Jacques Daliwe, 1830, prent, RP-P-1989-150

Een jonge vrouw staat tegenover twee oude mannen. Vermoedelijk Susanna en de ouderen. Prent is onderdeel van een omslag met tekst en een serie van achttien lithografieën naar schilderijen van Nederlandse meesters.