Onderdelen van een surtout de table

Karl Friedrich Schinkel, 1820 - 1825, tafelstuk, BK-C-2013-7

Schaal uit de derde Tafelaufsatz, met tegen de zuil twee identieke genii en een trechtervormige korf.

Onderdelen van een surtout de table

Karl Friedrich Schinkel, 1820 - 1825, tafelstuk, BK-C-2013-5-2

Bloemenkorf uit de derde Tafelaufsatz, met rond de zuil een lauwerkrans waarop zich twee adelaars bevinden, de vleugels gespreid en de kop naar rechts gewend.

Onderdelen van een surtout de table

Karl Friedrich Schinkel, 1820 - 1825, tafelstuk, BK-C-2013-6-1

Bloemenkorf uit de derde Tafelaufsatz. De schaal wordt ondersteund door twee identieke genii die ruggelings tegen elkaar staan.

Onderdelen van een surtout de table

Karl Friedrich Schinkel, 1820 - 1825, tafelstuk, BK-C-2013-6-2

Bloemenkorf uit de derde Tafelaufsatz. De schaal wordt ondersteund door twee identieke genii die ruggelings tegen elkaar staan.

Onderdelen van een surtout de table

Karl Friedrich Schinkel, 1820 - 1825, tafelstuk, BK-C-2013-5-1

Bloemenkorf uit de derde Tafelaufsatz, met rond de zuil een lauwerkrans waarop zich twee adelaars bevinden, de vleugels gespreid en de kop naar rechts gewend.

Gebhard Leberecht, vorst Blucher…

Karl Friedrich Schinkel, 1816, plaquette, NG-VG-1-3366

Voorzijde: borststuk man met leeuwehuid binnen omschrift in Gothisch schrift, onderbroken door wapenschild. Keerzijde: gevleugelde aartsengel Michael, met helm met kruis op hoofd, staat op punt ter aarde liggend monster met mensenhoofd met zijn speer te doorboren binnen omschrift

Slot Prediama tussen de rotsen

Karl Friedrich Schinkel, ca. 1816, prent, RP-P-2007-257

Gezicht op hoge rotsen met een in een spelonk gebouwde burcht. Op de voorgrond een beek, links een watermolen.