Zuid-Hollandsche Maatschappy tot…

Gottfried Bernhard Loos, 1824 - 1860, erepenning, NG-VG-1-4130

Zilveren penning. Voorzijde: man, die schipbreukeling in zijn armen draagt; op achtergrond rechts: twee mannen, bezig om schipbreukeling overeind te helpen; links: zinkend schip en man in sloep; afsnede: signatuur. Keerzijde: opschrift binnen eikekrans

Huwelijk van Albrecht Friedrich…

Gottfried Bernhard Loos, 1830, historiepenning, NG-VG-1-3547

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk vrouw en man binnen omschrift. Keerzijde: gevleugelde Hymen met in rechterhand brandende huwelijkstoorts en in linkerhand krans staat op voetstuk, waartegen twee gekroonde wapenschilden rusten binnen omschrift; afsnede: opschrift

Huwelijk van Frederik, prins der…

Gottfried Bernhard Loos, 1825, historiepenning, NG-VG-1-3490

Eenzijdige koperen penning. Voorzijde: borststuk vrouw en man binnen omschrift. Keerzijde: blanco

Derde eeuwfeest van de Reformatie

Gottfried Bernhard Loos, 1817, historiepenning, NG-VG-1-3393

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: naar elkaar gewende borststukken van twee mannen boven opschrift binnen omschrift.

Driehonderdjarige herdenking van de…

Gottfried Bernhard Loos, 1839, historiepenning, NG-VG-1-3824

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met muts, scepter en zwaard binnen omschrift. Keerzijde:geknield zitten man, met beker in hand en biddende vrouw aan weerszijde van kussen,waarop keurvorstelijke muts en zwaard liggen, aan voeten van biddende priester;daaromheen biddende notabelen en…

Verdediging van de citadel van…

Gottfried Bernhard Loos, 1832 - 1833, historiepenning, NG-VG-1-3714

Zilveren penning. Voorzijde: plattegrond van citadel van Antwerpen. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans

Cholera-epidemie te Berlijn

Gottfried Bernhard Loos, 1832, historiepenning, NG-VG-1-3741

Bronzen penning. Voorzijde: gekroonde vrouw zittend naast wapenschild strekt haar hand afwerend uitnaar engel met vlammend zwaard binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: gekroondevrouw knielend voor wapenschild, dat tegen boomstronk staat, waaruit nieuwe twijgenopbloeien binnen omschrift;…

Oprichting van een standbeeld voor…

Gottfried Bernhard Loos, 1820 - 1830, historiepenning, NG-VG-1-3340

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: standbeeld van man met geheven linkerarm en zwaard in rechterhand binnen omschrift; afsnede: jaartallen

Vijfentwintigjarig…

Gottfried Bernhard Loos, 1822, historiepenning, NG-VG-1-3467

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: jongeman met gevulde hoorn van overvloed in hand verricht plengoffer boven brandend altaar binnen omschrift; afsnede: datering

Huwelijk van Frederik, prins der…

Gottfried Bernhard Loos, 1825, historiepenning, NG-VG-1-3489

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw en man binnen omschrift. Keerzijde: zwevende Venus, strooit rozen terwijl Amor met brandende fakkel, zich aan haar schouder vastklampt binnen omschrift