Huwelijk van Willem Frederik,…

Friedrich Wilhelm Loos, 1791, historiepenning, NG-VG-1-3002

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: altaar, versierd met gekroonde adelaar, waartegen gekroond wapenschild staat; uit altaar groeit rozestruik; gevleugelde huwelijksgod Hymen met fakkel in hand reikt roos, die hij net heeft geplukt aan vrouw,…

Franz Joseph Gall, grondlegger van…

Friedrich Wilhelm Loos, 1805, historiepenning, NG-VG-1-3133

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: doodshoofd, waarover sluier ligt, op een blok, waarvan zijde is versierd met gekruiste brandende toorts en slangestaf binnen omschrift; afsnede: opschrift

Overlijden van Immanuel Kant

Friedrich Wilhelm Loos, 1804, historiepenning, NG-VG-1-3128

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: gevleugelde engel met twee brandende toortsen in hand staande op wagen, getrokken door twee uilen binnen omschrift

Eduard Jenner, uitvinder van de…

Friedrich Wilhelm Loos, 1796, historiepenning, NG-VG-1-3053

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: kinderen in kring dansend rond koe, die door engel uit wolken bloemenkrans omgehangen krijgt binnen omschrift; afsnede: opschrift

Penning door het College van…

Friedrich Wilhelm Loos, 1804, erepenning, NG-VG-1-3131

Zilveren penning. Voorzijde: gekroonde vrouw tussen Mercuriusstaf en scheepsroer binnen omschrift. Keerzijde: opschrift op plaquette; afsnede: datering

Terechtstelling van Lodewijk XVI

Friedrich Wilhelm Loos, 1794, historiepenning, NG-VG-1-3034

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met bladerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Frankrijk in gedaante van gesluierde vrouw zit treurend bij lijkbus, waarop zij met haar elleboog leunt; aan haar voeten scepter, kroon, bundel pijlen en hellebaard binnen omschrift; afsnede: datering