Fagot

August Friedrich Andreas Knochenhauer, ca. 1855, fagot, BK-NM-11430-48

Fagot met tien kleppen.

Fagot

August Friedrich Andreas Knochenhauer, ca. 1855, fagot, BK-NM-11430-48-3

Fagot met tien kleppen. Bovenstuk

Fagot

August Friedrich Andreas Knochenhauer, ca. 1855, fagot, BK-NM-11430-48-1

Fagot met tien kleppen. Onderstuk en middenstuk

Fagot

August Friedrich Andreas Knochenhauer, ca. 1855, fagot, BK-NM-11430-48-2

Fagot met tien kleppen. Middenstuk