Tentoonstelling van Duitse…

Gottfried Bernhard Loos, 1844, prijspenning, NG-VG-1-3923

Bronzen penning. Voorzijde: Germania, met krans in haar, zit op rotsblok en houdt krans in rechter-hand, terwijl in schede gestoken zwaard tegen haar aan staat binnen omschrift; afsnede:opschrift. Keerzijde: locomotief op brug binnen bladerkrans met zes schilden, waarop vooruitgang en technische…

Beeld van Frederik de Grote, koning…

Emanuel Bardou, 1778 - 1779, beeldhouwwerk, BK-NM-8339

De koning (1712-1786) zit op een stapvoets gaand paard, dat het rechtervoorbeen heeft opgeheven en het linker achterbeen even van de grond licht; het hoofd is iets naar rechts gewend. Hij houdt met de ene hand de teugel, terwijl de andere in de zijde rust. Hij draagt een uniform o.a. bestaande uit…

Oprichting van een standbeeld voor…

Gottfried Bernhard Loos, 1820 - 1830, historiepenning, NG-VG-1-3340

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: standbeeld van man met geheven linkerarm en zwaard in rechterhand binnen omschrift; afsnede: jaartallen

Vijfentwintigjarig…

Gottfried Bernhard Loos, 1822, historiepenning, NG-VG-1-3467

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: jongeman met gevulde hoorn van overvloed in hand verricht plengoffer boven brandend altaar binnen omschrift; afsnede: datering

Gaspard Spontini, eerste…

Gottfried Bernhard Loos, 1829, historiepenning, NG-VG-1-3534

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans waarin vier ordetekenen hangen binnen omschrift

Overlijden van August Wilhelm…

Daniel Friedrich Loos, 1814, historiepenning, NG-VG-1-3241

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen lauwerkrans. Keerzijde: opschrift onder theaterattributen, omwonden met bladertakken

Overlijden van Louise, koningin van…

Daniel Friedrich Loos, 1810, historiepenning, NG-VG-1-3191

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk vrouw onder sterrenkroon binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: landschap, waarboven wolk hangt; daarboven vlam beschenen door naam van God in Hebreeuws schrift; op voorgrond wapenschild op rots binnen omschrift; afsnede: datering

Georg Wilhelm Friedrich Hegel,…

August Ludwig Held, 1830, historiepenning, NG-VG-1-3541

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: naakte gevleugelde Genius met brandende vlam op hoofd staande tussen gesluierde vrouw met kruisbeeld en man met boek zittend aan voet van zuil, waarop uil zit; afsnede: datering

Overlijden van Gebhard Leberecht,…

Henri François Brandt, 1819, historiepenning, NG-VG-1-3418

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Jupitter zwaaiend met bliksemschicht boven zijn hoofd staat op vierspan, dat geleid wordt door gevleugelde Overwinning met palmtak en lauwerkrans; daarboven gekroonde adelaar met scepter en rijksappel in klauwen binnen omschrift;…

Vijftiende Niederrheinisches…

Gottfried Bernhard Loos, 1833, historiepenning, NG-VG-1-3749

Bronzen penning. Voorzijde: vrouw met in ene hand rol papier overhandigt met andere hand fluit aan riviergod met waterkruik en scheepsroer binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde: opschrift binnen eikekrans.