Japonstrook van zwarte kloskant met…

anoniem, ca. 1900, strook, BK-1975-368

Japonstrook van zwarte kloskant: Chantilly-kant. Patroon met golven van c-voluten en bloemtoefjes. De motieven zijn met elkaar verbonden door een traliegrond, een tulegrond. De motieven zijn gemaakt in netslag met contourdraden om de motieven. De schulpenrand langs de onderzijde is afgewerkt met…

Strook kloskant met hangende ronde…

anoniem, ca. 1830, strook, BK-NM-12719

Strook zwarte kloskant, blonde. Het zich herhalende patroon bestaat langs de onderzijde van de strook uit aaneengeschakelde ronde trosbloemen, die aan een krom steeltje met twee blaadjes naar beneden hangen en op die manier halfronde schulpen vormen. Boven de bloemen staat een strooipatroon van twee…

Strook van kloskant met holle en…

anoniem, ca. 1850 - ca. 1860, strook, BK-BR-J-47-D

Strook van zwarte kloskant: Chantilly-kant. Een traliegrond vertoont een lege bovenkant en een naar beneden toe zwaarder wordend symmetrisch dessin. Holle en bolle dubbele lijsten, trapsgewijs in elkaar overgaand, volgen de schulpen, die om beurten bestaan uit halve rozetten en een boog van…

Cape van kloskant met de pergola…

anoniem, ca. 1860 - ca. 1880, cape, BK-BR-J-251

Cape van zwarte kloskant: Chantilly-kant. Een waaiervormig model met verlengde punt is ingedeeld in een kraagstuk, een middenstuk, een pergola met acht zuiltjes en een rand van pauwenstaartvormige schulpen. Een tamelijk grove traliegrond is alleen in het kraagstuk leeg, maar overigens bezaaid met…

Strook van kloskant met holle en…

anoniem, ca. 1850 - ca. 1860, strook, BK-BR-J-47-A

Strook van zwarte kloskant: Chantilly-kant. Een traliegrond vertoont een lege bovenkant en een naar beneden toe zwaarder wordend symmetrisch dessin. Holle en bolle dubbele lijsten, trapsgewijs in elkaar overgaand, volgen de schulpen, die om beurten bestaan uit halve rozetten en een boog van…

Strook van kloskant met holle en…

anoniem, ca. 1850 - ca. 1860, strook, BK-BR-J-47-B

Strook van zwarte kloskant: Chantilly-kant. Een traliegrond vertoont een lege bovenkant en een naar beneden toe zwaarder wordend symmetrisch dessin. Holle en bolle dubbele lijsten, trapsgewijs in elkaar overgaand, volgen de schulpen, die om beurten bestaan uit halve rozetten en een boog van…

Das of mutsenslip van kloskant met…

anoniem, ca. 1850 - ca. 1860, das, BK-BR-J-55

Das of mutsenslip van zwarte kloskant: Chantilly-kant. Een smalle rechthoek is aan de uiteinden peervormig verbreed. Terzijde van een met moesjes en ingesneden bladeren bezaaid mazenfond loopt een rechte profiellijst en een schulprand van een snoer van bloem- en bladtakjes. Aan de einden vervormt…

Parasoldek van kloskant met…

anoniem, ca. 1850 - ca. 1870, parasoldek, BK-BR-J-151-A

Parasoldek van zwarte kloskant: Chantilly-kant. Op acht sectoren met een leeg mazenfond staan spitsovale velden, geflankeerd door smalle spitsovalen. De omtrekken bestaan deels uit klimopranken, deels uit rechtlijstwerk; de vullingen bestaan uit een bloemenruiker. Hartvormige medaillons en een rand…

Strook van kloskant met holle en…

anoniem, ca. 1850 - ca. 1860, strook, BK-BR-J-47-E

Strook van zwarte kloskant: Chantilly-kant. Een traliegrond vertoont een lege bovenkant en een naar beneden toe zwaarder wordend symmetrisch dessin. Holle en bolle dubbele lijsten, trapsgewijs in elkaar overgaand, volgen de schulpen, die om beurten bestaan uit halve rozetten en een boog van…

Strook van kloskant met holle en…

anoniem, ca. 1850 - ca. 1860, strook, BK-BR-J-47-F

Strook van zwarte kloskant: Chantilly-kant. Een traliegrond vertoont een lege bovenkant en een naar beneden toe zwaarder wordend symmetrisch dessin. Holle en bolle dubbele lijsten, trapsgewijs in elkaar overgaand, volgen de schulpen, die om beurten bestaan uit halve rozetten en een boog van…