De laatste eer bewezen aan de…

Louis Gallait, 1854, prent, RP-P-OB-79.055

De hoofden en lichamen van de graven van Egmond en Horne tentoongesteld in het stadhuis van Brussel, op het ogenblik dat de leden van de gilde van voetboogschutters aankomen om de lijken mee te nemen naar de kerk van de Minderbroeders, 5 juni 1568.

Blad met overzicht van kastelen en…

L. van Peteghem, 1853 - 1854, prent, BI-B-FM-024-2

Blad met overzicht van kastelen van de graven van Egmond, gezichten in het dorp Zottegem met de ruïne van het kasteel van de graven van Egmond, met portretten en standbeeld van Lamoraal en zijn vader Jan, graaf van Egmond.

Het veroveren van de Royal Charles,…

Henri François Schaefels, 1847, prent, RP-P-OB-82.047

De vernietiging van de Engelse vloot bij Chatham door de Staatse vloot onder admiraal De Ruyter, rechts de verovering van het Engelse vlaggeschip de Royal Charles op 22 juni 1667. Op de voorgrond woeste man-tot-man-gevechten in sloepen.

Guldensporenslag, 1302

Henri Van der Haert, naar Nicaise De Keyser, 1800 - 1846, prent, RP-P-1910-3668

De Guldensporenslag, die plaats vond op het Groeningheslagveld nabij Kortrijk op 11 juli 1302 tussen de legers van het graafschap Vlaanderen en Frankrijk.

Lumey zweert de dood van Egmond en…

Henri Van der Haert, naar Pierre Kremer, 1800 - 1846, prent, RP-P-1910-3670

Interieur met verschillende figuren, rechts een venster met uitzicht op het schavot waar de graven van Egmond en Horne onthoofd worden, 5 juni 1568. Enkele vrouwen vallen flauw, een kind wordt getroost en Lumey zweert de dood van de graven te zullen wreken.

De slag bij Woeringen, naar N. de…

Henry Brown, naar Nicaise De Keyser, 1837 - 1839, prent, RP-P-1909-2655

De slag van Woeringen, 5 juni 1288. Aan de ene zijde stonden de troepen van Jan I gesteund door Arnold V van Loon en burgers van de vrije rijksstad Keulen. Tegenover hen stonden de troepen van de Luxemburgers, Geldersen, de aartsbisschop van Keulen en Limburgers.

Kenau tijdens het beleg van…

Charles Onghena, naar Ferdinand De Braekeleer (I), 1816 - 1886, prent, RP-P-OB-79.242

Kenau Simonsdochter Hasselaer met geheven zwaard te midden van het strijdgewoel van het beleg van Haarlem, 1573.

Maria van Bourgondië op haar…

Edgar Alfred Baes, 1872, prent, RP-P-BI-214

Maria van Bourgondië ligt opgebaard op haar praalbed, 27 maart 1482. Om het bed vier brandende kaarsen en treurende familieleden.

Egmond op het schavot, 1568

Edgar Alfred Baes, 1847 - 1909, prent, RP-P-1909-2073

De graaf van Egmond op het schavot kijkt naar het lichaam van de graaf van Horne onder een kleed. Naast hem een priester, links de beul.

Voorval te Gent: een vader door…

Charles Onghena, 1837 - 1839, prent, RP-P-OB-78.229

Op een plein knielt de geblinddoekte vader ten overstaan van de magistraten van de stad. De zoon als beul houdt het zwaard omhoog klaar om zijn vader het hoofd af te slaan. Gebeurtenis te Gent in het jaar 1371 of 1372. Onderschriften in het Nederlands en Frans.