1 resultaat gevonden


Arnaud Nicolaï, Ch. Dumont L. van Peteghem, 1859 - 1861, prent, BI-B-FM-010-1

Portretten van Melchior Schetz, Frans Floris en Antoon van Stralen met de allegorische voorstelling op de uitnodiging aan de Brabantse Kamers gezonden, 1561. Plaat I in een map met 35 genummerde platen, de meeste naar de illustraties in de oorspronkelijke uitgave van het Landjuweel van Antwerpen in…