Kwart reaal door de VOC te Batavia…

Verenigde Oostindische Compagnie, 1645, munt, NG-VG-1-747

Voorzijde: zwaard, omhangen met lauwerkrans, met punt omhoog wijzend binnen omschrift. Keerzijde: waardeaanduing boven VOC-monogram binnen sierrand

Bonk van 2 stuivers van Nederlands…

Bataafse Republiek, 1805, munt, KOG-MP-1-4762

Koperen rechthoekige munt. Voorzijde: binnen een rechthoekige lijst van parels waarde-aanduiding 2 S. Keerzijde: binnen een rechthoekige lijst van parels jaartal.

Bonk van 2 stuivers van de VOC,…

Verenigde Oostindische Compagnie, 1798, munt, KOG-MP-1-4753A

Koperen rechthoekige munt. Voorzijde: binnen een rechthoekige lijst van parels waarde-aanduiding 2 S. Keerzijde: binnen een rechthoekige lijst van parels jaartal.

Gouden ropij van de VOC uit Java,…

Verenigde Oostindische Compagnie, 1797, munt, KOG-MP-1-4705

Gouden munt. Voorzijde: tweeregelig opschrift in Arabische letters. Daarboven muntmeesterteken en daaronder dubbellijnige balk, waaronder jaartal in versiering. Keerzijde: drieregelig opschrift in Arabische letters. Daarboven en daaronder een touwstrik. Kabelrand.

Utrechtse dukaat, 1758, met klop…

Verenigde Oostindische Compagnie, 1758 - 1761, munt, KOG-MP-1-4710

Gouden dukaat. Voorzijde: tussen jaartal staande ridder naar rechts. In rechterhand zwaard, in linkerhand pijlenbundel. Keerzijde: in versierd vierkant vijfregelig opschrift. Kabelrand. Op voorzijde links van ridder ronde klop met het woord Djawa in Arabische letters.

½ stuiver van de VOC, 1644

Verenigde Oostindische Compagnie, 1644, munt, KOG-MP-1-4683

Koperen noodmunt. Voorzijde: naar beneden gericht zwaard. Jaartal in omschrift. Keerzijde: monogram van de VOC, waarboven waarde-aanduiding 1/2 st. Gladde rand.

Gouden kobang (koban) van Japan met…

anoniem, 1690, munt, KOG-MP-1-4285

Gouden Japanse munt in de vorm van een ovale plaat. Voorzijde: vier in Japan aangebrachte instempeling en in het midden een in Batavia aangebrachte instempeling, een wapenschild van Holland (klimmende leeuw naar links). Keerzijde: onder meerr door kooplieden aangebrachte ronde instempelingen, in het…