Iamcefu

Kaiserlich Franziskische Akademie, 1755 - 1779, prent, RP-P-2009-818

Vuë de Tour Porcellaine a Nancking…

Kaiserlich Franziskische Akademie, Franz Xaver Habermann, naar Jean Nieuhoff, 1755 - 1779, prent, RP-P-2009-821

De derde plaag van Egypte

Kaiserlich Franziskische Akademie, 1755 - 1779, prent, RP-P-2009-793

De vierde plaag van Egypte

Kaiserlich Franziskische Akademie, 1755 - 1779, prent, RP-P-2009-794

De verwoesting van de stad…

Kaiserlich Franziskische Akademie, 1755 - 1779, prent, RP-P-2009-788

Gezicht op een plein met een…

Kaiserlich Franziskische Akademie, naar Johann Wilhelm Baur, 1755 - 1779, prent, RP-P-2009-600

De verwoesting van de stad…

Kaiserlich Franziskische Akademie, 1755 - 1779, prent, RP-P-2009-789

De eerste plaag van Egypte

Kaiserlich Franziskische Akademie, 1755 - 1779, prent, RP-P-2009-791

Gezicht op de haven te Bordeaux…

Kaiserlich Franziskische Akademie, naar Claude Joseph Vernet, 1755 - 1779, prent, RP-P-2009-645

De negende plaag in Egypte

Kaiserlich Franziskische Akademie, 1755 - 1779, prent, RP-P-2009-799