13 resultaten gevonden


Jan Jansz (werkzaam 1597-1629) , Andries Jansz van Aelst, 1624, prent, RP-P-1938-1993(V)

Jan Jansz Isaeck van Aelst, 1629, prent, RP-P-1878-A-458

Een plaquette in een architecturale omlijsting vermeldt de titel van het boek. Op de plaquette staat een portretbuste van P. Melanchthon. Aan weerszijden staan de allegorische figuren Historia en Memoria op stenen sokkels. Op de sokkels medaillons met de portretten van Julius Caesar en keizer Karel…

Jacob van Biesen Salomon Savery, 1632 - 1672, prent, RP-P-OB-5583

Johan Hendrik Moeleman Izaak Jansz. de Wit, 1783, prent, RP-P-OB-85.267

Titelprent met een allegorische voorstelling van een monument met het jaartal 1783, met drie borstbeelden en bijbehorende familiewapens van Haersolte, Umbgrove en Gaymans. Links de Vrijheid, rechts offert een vrouw op een altaar. Voor de zuil een leeuw met een document waarop: Arnhems olde Rechten.…

C.A. van Reyn Dirk Anthonie Thieme, 1874, titelpagina, BI-B-FM-125-0

Titel op de voorzijde van het boek getiteld: Gedenkschrift van de feesten in Mei 1874 ter gelegenheid van het 25 jarig jubilé der inhuldiging van Z.M. Koning Willem III. Typografische titel binnen ornamentele kader.

Jan Jansz Willem Jacobsz. Delff, 1615, prent, RP-P-1886-A-10028

Cartouche met titel, geflankeerd door Hercules met hemelglobe en Minerva. Boven wapenschilden, globe en bazuinen.

Jan Jansz (werkzaam 1597-1629) , Andries Jansz van Aelst, 1624, prent, RP-P-1878-A-1421(V)

Ad Gerritsen, 1984, titelpagina, RP-P-2010-221-1775-1

Titelblad van leporello-album.

Isaac Anne Nijhoff en Zn Henricus Wilhelmus Couwenberg, 1837, prent, RP-P-1912-548

Hendrick Hondius (I) , Johannes Janssonius, onbekend, 1616, prent, RP-P-OB-55.248

Titelpagina met in het midden een cartouche met het impressum, geflankeerd door twee vrouwfiguren. Links een vrouw met de hoorn des overvloeds op haar schouder en aan haar voeten verschillende meetinstrumenten. Rechts een vrouw met helm, palmtak en een lauwerkrans.

Einde van alle 13 resultaten Terug naar boven