Spotprent met de Belgische en de…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1873, prent, RP-P-OB-89.648

Spotprent met de Belgische en de Nederlandse leeuw zittend bij elkaar, op de grond locomotieven. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 5, 1873.

Spotprent met de voorzitter van de…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1873, prent, RP-P-OB-89.650

Spotprent met de voorzitter van de Tweede Kamer Mr. Dullert. Op de bestaande verdeeldheid binnen de liberale partij. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 8, 1873.

Spotprent over Atjeh expeditie,…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1873, prent, RP-P-OB-89.655

Spotprent over de Eerste Atjehexpeditie. Waarschuwing om van het verleden te leren, verwijzend naar de slachtoffers gevallen bij Bonjol (Sumatra) tijdens de Padri-oorlogen. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 13, 1873.

Spotprent op het voorstel om de…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1873, prent, RP-P-OB-89.662

Spotprent op het voorstel om de elf provinciale gerechtshoven te vervangen door vier hoven van justitie. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 20, 1873.

Spotprent op de herstemmingen in…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1873, prent, RP-P-OB-89.667

Spotprent op de herstemmingen in Gorkum, Gouda en Delft. Jhr. de Brauw, Heemskerk en Nierstrasz als de drie heksen uit Shakespeares Macbeth. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 25, 1873.

Spotprent op de zoektocht naar…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1873, prent, RP-P-OB-89.674

Spotprent waarin Atjeh in de strijd tegen Nederland zoekt naar buitenlandse steun bij Turkije en Rusland. Spotprent op de. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 32, 1873.

Spotprent op de vergeefse pogingen…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1873, prent, RP-P-OB-89.679

Spotprent op de vergeefse pogingen om een conservatief-liberaal kabinet samen te stellen. Voorgesteld als de ladder in de droom van Jacob. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 37, 1873.

Spotprent op kamerlid Wintgens,…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1873, prent, RP-P-OB-89.681

Spotprent op de rede van kamerlid Willem Wintgens, voorgesteld als Hercules, op 22 september 1873 waarbij hij de antirevolutionairen aanviel en de katholieken spaarde. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 39, 1873.

Spotprent op het voorstel ter…

Johan Michaël Schmidt Crans, 1873, prent, RP-P-OB-89.686

Spotprent op het voorstel van Mr. Gratema ter verandering van de jachtwet. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 46, 1873.

Nieuwjaarsprent voor het jaar 1874

Johan Michaël Schmidt Crans, 1874, prent, RP-P-OB-89.693

Nieuwjaarsprent voor het jaar 1874. Bovenaan een grote haan met een nieuwjaarsvers, waaronder een herderlijke vermaning. Satire op de Ultramontijnen en hun eisen. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator, nr. 1, 1874.