Portret van Alessandro Farnese,…

Christoffel van Sichem (I), 1626, prent, RP-P-1909-4558

Portret van Alessandro Farnese, hertog van Parma. Hij heeft een commando-staf in de hand en staat naast een voetstuk, waarop zijn helm en de handschoenen van zijn harnas liggen. Op het voetstuk zijn wapenschild. Hij draagt een schild met een puntig ornament erop. Op de achtergrond een stad aan het…

Portret van Don Luis de Requesens y…

Christoffel van Sichem (I), 1611 - 1614, prent, RP-P-1905-1223

Portret van Don Luis de Requesens, gouverneur-generaal van de Nederlanden. Hij draagt een met bont gevoerde korte mantel en houdt een commandostaf in de hand. Hij staat naast een met een kleed bedekt voetstuk, waarop de helm van zijn harnas ligt. De ruimte voor zijn wapenschild is blanco gelaten. Op…

Portret van Filips II, koning van…

Christoffel van Sichem (I), 1626, prent, RP-P-OB-15.607

Portret van Filips II, koning van Spanje. Hij heeft een commando-staf in de hand en staat naast een voetstuk met daarop zijn helm en de handschoenen van zijn harnas. Op het voetstuk zijn wapenschild. Op de achtergrond een zeezicht. Onder het portret zijn naam en functie.

Ds. O.G. Heldring en de vijf door…

W. Lindemann, 1870 - 1875, prent, RP-P-OB-102.622

Portret van ds. Otto Gerhard Heldring omringd door afbeeldingen van de door hem gestichte instellingen: de drie opvoedingsgestichten Asyl Steenbeek (1848), Talitha (1856), Bethel (1861), de Normaalschool voor opleiding van onderwijzeressen (1864) en de kerk de Vluchtheuvel (1870) bij Zetten.

Portret van Jan van Oostenrijk,…

Christoffel van Sichem (I), 1626, prent, RP-P-OB-15.599

Portret van Jan van Oostenrijk, landvoogd der Nederlanden. Hij heeft een commando-staf in de hand en staat naast een met een kleed bedekt voetstuk met daarop zijn helm en de handschoenen van zijn harnas. Op de grond zijn schild en zijn familiewapen. Op de achtergrond een zeezicht. Onder het portret…

Portret van Maurits, prins van…

Christoffel van Sichem (I), naar Jan Cornelisz. van 't Woudt, 1626, prent, RP-P-OB-15.605

Portret van Maurits, prins van Oranje. Hij houdt een commando-staf in de hand, Zijn andere hand rust op een schild met daarop zijn wapenschild. Op de grond staat de helm van zijn harnas. Op de achtergrond een slagveld.

Portret van Ernst, aartshertog van…

Christoffel van Sichem (I), 1611 - 1614, prent, RP-P-1908-714

Portret van Ernst van Oostenrijk, aartshertog van Oostenrijk. Hij heeft een commando-staf in de hand. Op de grond liggen zijn helm en zijn wapenschild. Op de achtergrond een stad aan het water. In de rechterbovenhoek "fol. 906", onder het portret zijn naam en functie.

Portret van François-Hercule de…

Christoffel van Sichem (I), 1626, prent, RP-P-OB-59.505

Portret van François-Hercule de Valois, hertog van Anjou. Hij draagt een lange met bont gevoerde mantel en houdt een commando-staf in de hand. Op een voetstuk naast hem, met daarop zijn wapenschild, ligt een helm van een harnas. Op de grond ligt een schild. Op de achtergrond een landschap.

Titelpagina voor: Gedagtenis voor…

Izaak Jansz. de Wit, naar W.C.P. van Riemsdijk, 1783, prent, RP-P-OB-85.267

Titelprent met een allegorische voorstelling van een monument met het jaartal 1783, met drie borstbeelden en bijbehorende familiewapens van Haersolte, Umbgrove en Gaymans. Links de Vrijheid, rechts offert een vrouw op een altaar. Voor de zuil een leeuw met een document waarop: Arnhems olde Rechten.…

Kastijding van de Arnhemse…

anoniem, 1784, prent, RP-P-OB-85.331

Spotprent waarin de Arnhemse burgemeesters Gosen Geurt Bentinck en Hent Brantsen op de markt voor het stadhuis door vrouwen met takkenroedes worden gekastijd, 1784. Links Brantsen met ontbloot achterwerk, rechts knielt de smekende Bentinck. Op de achtergrond patrouilleren militairen en burgers voor…