Inwijding van het nieuwe stadhuis…

Wouter Muller (kopie naar), 1655, kopie, NG-VG-1-885

Bronzen penning. Voorzijde: het nieuwe stadhuis boven opschrift, binnen omschrift. Keerzijde: de beurs van Amsterdam binnen omschrift

Verdrag tussen Engeland, Frankrijk…

Juriaen Pool (I) (kopie naar), 1662, kopie, NG-VG-1-954

Zilveren penning. Voorzijde: Vrede met olijftak en hoorn van overvloed staande op stapel oorlogstuig, daarvoor drie gekroonde wapenschilden en liggende Mars binnen omschrift. Keerzijde: opschrift.

Vrede van Munster, geslagen door de…

Johannes Lutma (1624-1689) (kopie naar), 1648, historiepenning, NG-VG-1-769

Zilveren penning. Voorzijde: Herkules met knots en Pallas met lans en pijlenbundel houden drie ineen gevlochten kransen vast, waarbinnen opschrift; aan hun voeten wapentuig, boven hen naam van Jehovah in Hebreeuws binnen stralenkrans onder wimpel met opschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond…

Willem III naar Ierland geroepen

Jan Luder (I), 1690, kopie, NG-VG-1-1494

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Neptunus met drietand rijst op uit zee; op land smeken Tellus en gekroonde nymph Jupitter om Phaeton in zonnewagen met zijn bliksem te treffen binnen omschrift

Kroning van Maria II Stuart

Jan Luder (I), 1689, kopie, NG-VG-1-1404

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: adelaar, vliegend naar zon draagt een jonge, en laat andere vallen binnen omschrift; afsnede: opschrift

Ontzet van Wenen en verovering van…

Jan Luder (I), 1689, kopie, NG-VG-1-1472

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man met lint binnen omschrift. Keerzijde: Herkules met knots en leeuwehuid, voert Cerberus aan lijn; op achtergrond rover Kakus bij zijn hol binnen omschrift; afsnede: opschrift.

Gevecht bij Soestdijk, draagteken…

Johan George Holtzhey (kopie naar), 1787 - 1788, kopie, NG-VG-12-79

Ovaal bronzen draagteken aan draagoog en draagring. Voorzijde: gevleugelde Overwinning met palmtak in rechter- en vaandel van regiment Hessen-Darmstadt in linkerhand, staande op voetstuk, terwijl zij met een been ter aarde liggende naakte man vertrapt; op achtergrond gezicht op paleis Soestdijk…

Overlijden van Maria II van…

Jan Boskam (kopie naar), 1695, historiepenning, NG-VG-1-1668

Loden penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: tombe bestaande uit vierkant monument met opschrift, waarop obelisk staat, versierd met palm- en olijftakken en bekroond met buste van Maria; daarvoor een driepoot met vuur; rond monument twee rouwend krijgers, twee vrouwen en…

Herovering van Namen door Willem…

Jan Luder (I) (kopie naar), 1695, kopie, NG-VG-1-1685

Tinnen penning. Voorzijde: riviergod van Maas met scheepsroer en waterkruik, zittend voor brandende stad Namen. Keerzijde: vrouw knielend voor altaar, waarop brandend wierrookvat staat; achter haar zuil met twee portretmedaillons, omgeven met lauwerkrans; links van haar palmboom met wapenschild en…

Gerard van Loon, ter ere van de…

Martin Holtzhey (kopie naar), 1731, kopie, NG-VG-1-2218

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: geslachte os, liggend achter een brandend altaar, waartegen een opebgeslagen boek staat en waarvoor twee handschoenen liggen binnen omschrift; afsnede: opschrift