Brief

Babs Persoons, 1980, brief, NG-1980-42-17

Getypte brief op briefpapier, gericht aan drs W.H. en E. Vroom, met opgeplakt Nederlands vlaggetje in verband met de te verwachten onlusten bij de inhuldiging van koningin Beatrix op 30 april 1980, een molestverzekering wordt geadviseerd.

Document gericht aan M.J. Sanou

Centrale Dienst voor de Levensmiddelenvoorziening, 1943, document, NG-1980-5-D-1

Een brief gericht aan M.J. Sanou, verband houdende met het betalen van f300,00 als cautie vanwege zijn beroep als aardappelhandelaar. Gesigneerd en gedateerd.

Brief

Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), ca. 1970, brief, NG-797-1

Getypte brief op briefpapier met brievenhoofd, gericht aan dr A.F.E. van Schendel als hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Gemerkt; sticker: 'Aksie BBK'.

Introductie

Tonny van Renterghem, 1967 - 1976, albumblad, NG-1991-6-4

Vel getypte tekst met een introductie in het engels op het album.

Tekstblad

Michael van Heusden, 1981, prent, RP-P-2010-222-2103-1

Blad met tekst over Michaël van Heusden en het zogenaamde milieueffectrapportageboekje.

Document met bericht aan M.J. Sanou

Der Beauftragte für das Vierjahresplan, 1940, document, NG-1980-5-B-2

Document waarin (aan M.J. Sanou) wordt bericht dat er beslag wordt gelegd op zijn motorfiets 'India Tour' 1938. Gesigneerd en gedateerd.

Document met bericht aan M.J. Sanou

Der Beauftragte für das Vierjahresplan, 1942, document, NG-1980-5-B-3

Document waarin (aan M.J. Sanou) wordt bericht dat er beslag wordt gelegd op zijn motorfiets 'India Tour' 1938. Gesigneerd en gedateerd.

Document met bericht aan M.J. Sanou

Der Beauftragte für das Vierjahresplan, 1940, document, NG-1980-5-B-1

Document waarin (aan M.J. Sanou) wordt bericht dat er beslag wordt gelegd op zijn motorfiets 'India Tour' 1938. Gesigneerd en gedateerd.

Structural Development A-B

Gerard Caris, 1972, inhoudsopgave, RP-P-2010-222-1411-2

Wit blaadje geplakt aan de binnenkant van de doos met titels van de afzonderlijke prenten en colofon.

Brief aan Philip Zilcken

De Amsterdammer, 1909, brief, RP-D-1982-43-ISRAËLS(H.L.)-1B