Geseling

anoniem, naar Pieter de Bailliu (I), naar Abraham van Diepenbeeck, naar Erasmus Quellinus (I), 1630 - 1702, prent, RP-P-1908-3627

Christus, vastgebonden aan de geselpaal, wordt door drie mannen met roede en touw geslagen. Links en rechts kijken mannen toe. Onder de voorstelling de titel in het Latijn, vier vierregelige verzen in het Nederlands en een verwijzing naar de Bijbeltekst in Jes. 53 en Joh. 19:1.

Christus verschijnt als tuinman aan…

anoniem, naar Jacob Neefs, naar Gerard Seghers, 1630 - 1702, prent, RP-P-1903-A-23099

Maria Magdalena knielt voor Christus in een landschap. Hij staat tegenover haar met een spade op zijn schouder, de wond in zijn zij zichtbaar. Naast Maria Magdalena staat haar zalfpot. Onder de voorstelling de titel in het Latijn, vier vierregelige verzen in het Nederlands en een verwijzing naar de…

Maaltijd in Emmaüs

anoniem, naar Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Pieter van Sompel, naar Peter Paul Rubens, naar Maerten de Vos, 1630 - 1702, prent, RP-P-1903-A-23086

Christus zit met zijn leerlingen aan tafel. Hij zegent en breekt het brood, waardoor zijn leerlingen hem herkennen. Rechts geeft een vrouw een glas wijn aan en onder de tafel ligt een hond. Links in de deuropening de Emmaüsgangers onderweg. Onder de voorstelling de titel in het Latijn, vier…

Christus voor Kajafas

anoniem, naar Marinus Robyn van der Goes, naar Jacob Jordaens (I), 1630 - 1702, prent, RP-P-1908-3805

Christus wordt, door soldaten die hem bespotten, voorgeleid aan de hogepriester Kajafas. Kajafas staat links op een verhoging voor een troon en scheurt zijn kleed. In het midden het vuur op de binnenplaats waar Petrus rechts tegen een vrouw ontkent dat hij Christus kent. Onder de voorstelling de…

Gevangenneming van Christus

anoniem, naar Nicolaes de Bruyn, 1630 - 1702, prent, RP-P-OB-16.197

Christus wordt door een groep soldaten gevangen genomen. Judas kust hem op de wang. Links heft Petrus zijn zwaard om het oor van Malchus eraf te slaan. Onder de voorstelling de titel in het Latijn, vier vierregelige verzen in het Nederlands, Frans, Duits en Engels en een verwijzing naar de…

Simsons dood

Dancker Danckerts (mogelijk), naar François Tortebat, naar Simon Vouet, 1665 - 1702, prent, RP-P-1908-3813

De blinde Simson wordt op het feest van de Filistijnen links aan een zuil gebonden, waarna hij met zijn laatste krachten de zuilen van de Filistijnse tempel zal vernielen en daarmee zichzelf en de aanwezige Filistijnen zal doden. Onder de voorstelling de titel in het Latijn, een vierregelig vers in…

Triomf van David

anoniem, naar Nicolaes de Bruyn, 1630 - 1702, prent, RP-P-OB-16.122

David toont, rechts, het hoofd van Goliat, staande met een voet op een boek en naast hem een dode leeuw en beer. Op de achtergrond is zijn overwinning op Goliat te zien. David pakt het zwaard van Goliat om hem te onthoofden. Op de achtergrond vluchten de Filistijnen, terwijl de soldaten van Saul…

David en Abigaïl

anoniem, naar Nicolaes de Bruyn, 1630 - 1702, prent, RP-P-OB-73.973

Wanneer Nabal weigert David en zijn manschappen te helpen, dreigen ze hem te straffen. Abigaïl, de vrouw van Nabal, knielt voor David en biedt hem en zijn soldaten eten en drinken aan. Achter haar enkele bedienden en drie ezels bepakt met drank en voedsel. Onder de voorstelling de titel in het…

Afgoderij van Salomo

anoniem, naar Nicolaes de Bruyn, 1630 - 1702, prent, RP-P-OB-16.179

Salomo knielt voor een afgodsbeeld dat op een sokkel staat. Achter hem zijn vrouwen die hem tot afgoderij hebben verleid en de rest van zijn hofhouding. Op de achtergrond een stadsgezicht. Onder de voorstelling de titel in het Latijn, vier vierregelige verzen in het Nederlands en een verwijzing naar…

Profetie van Jeremia

anoniem, naar Nicolaes de Bruyn, 1652 - 1702, prent, RP-P-OB-16.187

De profeet Jeremia in de wildernis. Rondom hem verschillende wilde dieren, waaronder een leeuw. Onder de voorstelling de titel in het Latijn, een vierregelig vers in het Nederlands, Frans, Duits en Engels en een verwijzing naar de Bijbeltekst in Jer. 12:8.