Filosoof met boek en schriftrol

Bernard Vaillant, naar Jusepe de Ribera, 1672, prent, RP-P-OB-17.380

Filosoof met boek en schriftrol

Bernard Vaillant, naar Jusepe de Ribera, 1672, prent, RP-P-1982-51

Vissers met schepnetten in een…

Albert Meyeringh, 1695 - 1714, prent, RP-P-OB-23.532

In een rivier met een waterval, staan drie vissers met schepnetten in het water. Op de achtergrond een brug waarover figuren met vee lopen.

's Lands Zeemagazijn en de…

Joseph Mulder, 1668 - 1738, prent, RP-P-1905-566

's Lands Zeemagazijn en de scheepswerven te Amsterdam.

Verzoening van Jakob en Esau

Nicolaes Moeyaert, 1612 - 1655, prent, RP-P-1890-A-15575

Jakob en zijn vrouwen en kinderen knielen voor zijn broer Esau. Achter Esau staat zijn leger. Onderaan in de marge een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Gen. 33.

Man gekleed volgens de Corsiaanse…

Pieter Lastman, 1720 - 1772, prent, RP-P-1960-244

Landschap met man, gekleed in mode uit Corsica, Italië. De man is van voren en ten voeten uit weergegeven, achter hem staat een hond. Op zijn schouder rust een geweer waaraan een geschoten dier hangt, zijn hoofd is getooid met een gepluimde hoed. De prent maakt deel uit van een twaalfdelige serie…

Harp spelend engeltje

Pieter van Avont, 1630 - 1652, prent, RP-P-BI-180

Harp spelend engeltje. Prent uit een serie van 24 prenten met engelen of kinderen.

Gezicht op Sloterdijk vanuit het…

Geertruydt Roghman, naar Roelant Roghman, 1637 - 1652, prent, RP-P-OB-4239

Gezicht op Sloterdijk vanuit het westen, met bebouwing langs de Spaarndammerdijk. Op de voorgrond enkele vissers en links de toren van de Petruskerk. De prent is deel van een serie landschappen met dorpen rondom Amsterdam. Rechtsonder genummerd: 6.

Seuniger bos

Roelant Roghman, 1637 - 1677, prent, RP-P-OB-4267

Gezicht op een open plek in het Seuniger bos, mogelijk het Zoniënwoud bij Brussel. Genummerd onderaan in de marge: 8.