Gedenkteken voor Johannes…

Theodoor Koning, 1787, prent, RP-P-1906-1

Allegorisch gedenkteken voor de dichter Johannes Christiaan Mohr. In het midden het monument met daarop het silhouetportret van Mohr, in een ovale omlijsting naar rechts. Op het monument een harp, bokaal, lauwerkrans, enkele brieven, medailles en een engeltje.

Jakob ontvangt de zegen van Isaak

Theodoor Koning, naar Jacobus Buys, 1779, prent, RP-P-1934-445

Isaak ligt in bed en zegent Jakob, die voor het bed is geknield en zijn handen op de dekens heeft gelegd. Naast het bed staat Rebekka. Via een doorkijkje naar buiten is een rennende man te zien ( Esau die gaat jagen voor Isaak). Deze prent is een illustratie bij het zeventiende hoofdstuk van het…

Twee jagers en het melkmeisje

Theodoor Koning, naar Pieter Barbiers, 1778, prent, RP-P-OB-47.548

Twee jagers vallen door de muur van een schuurtje naar buiten en laten daardoor de jonge vrouw bij de boom schrikken. Deze afbeelding vertoont een scène uit de klucht 'De twee jaagers en het melkmeisje'.

Zelfportret Theodorus Koning

Theodoor Koning, 1825, prent, RP-P-1878-A-1186

Zelfportret van Theodorus Koning, zittende aan een tafel. Op de tafel liggen graveerinstrumenten - waaronder twee burijnen - en in zijn handen houdt hij het portret van zijn vrouw Anna le Blane. Aan de muur hangen het portret van zijn moeder Anna Schrijver en een prent van een zittende naakte man.

Gevecht tussen Barthold Entes en…

Theodoor Koning, naar Jacobus Buys, 1880, prent, RP-P-1934-415

Gevecht tussen de met een bijl bewapende watergeus Barthold Entes en de Spanjaard Agulo te Vlissingen, 1572. Deze prent maakt deel uit van een serie van 24 prenten met taferelen uit het leven van prins Willem I, 1568-1584 en is een illustratie bij de vijfde zang.

Frezin door Goignies gedood, 1581

Theodoor Koning, naar Jacobus Buys, 1787, prent, RP-P-1907-4628

Frezin (Fresin), de verrader van Breda, wordt door Goignies met het zwaard gedood, 1581. Deze prent maakt deel uit van een serie van 24 prenten met taferelen uit het leven van prins Willem I, 1568-1584 en is een illustratie bij de vierentwintigste zang.

Veroordeling van Haman

Theodoor Koning, naar Jacobus Buys, 1780, prent, RP-P-1934-438

In een vertrek onder een draperie veroordelen koningin Ester en de Perzische koning Ahasveros de voor hen geknielde Haman tot de galg. Haman was een van Ahasveros' hoogste ambtenaren en een grote vijand van de Joden. Hij had een moord voorbereid op alle Joden in het Perzische rijk, waarvoor…

Dood van Charles de Boisot, 1575

Theodoor Koning, naar Jacobus Buys, 1785, prent, RP-P-OB-47.538

Tijdens een gevecht met Mondragon vindt Charles de Boisot de dood op het slagveld, 29 september 1575. Deze prent maakt deel uit van een serie van 24 prenten met taferelen uit het leven van prins Willem I, 1568-1584 en is een illustratie bij de zeventiende zang.

Ontmoeting tussen Oranje en…

Theodoor Koning, naar Jacobus Buys, 1781, prent, RP-P-1934-409

De ontmoeting tussen Willem van Oranje en de Spaanse legeraanvoerder Mondragon voor een legertent bij Middelburg, 1573. Deze prent maakt deel uit van een serie van 24 prenten met taferelen uit het leven van prins Willem I, 1568-1584 en is een illustratie bij de elfde zang.

Jojada roept Joas uit tot koning…

Theodoor Koning, naar Jacobus Buys, 1780, prent, RP-P-1934-444

In een tempel wordt de zevenjarige Joas door de hogepriester Jojada, die naast hem staat, voorgedragen als de nieuwe koning van Juda. Joas staat op een troon en heeft een staf in de rechterhand. Voor Jojada en Joas wordt de woedende koning Atalja, die roept dat het hoogverraad is, in de boeien…