Titelprent voor Verzamelde…

Pieter van den Berge, naar Gerard de Lairesse, 1695, prent, RP-P-1939-266

Boer uit Zaandam

Pieter van den Berge, 1669 - in of voor 1689, prent, RP-P-1900-A-21948

Interieur van de Noorderkerk te…

Pieter van den Berge, 1694 - 1737, prent, RP-P-1878-A-525

Visverkoopster

Pieter van den Berge, 1694 - 1737, prent, RP-P-1892-A-16739

Indische bootsgezel

Pieter van den Berge, in of na 1694 - 1737, prent, RP-P-1889-A-14810

Stierengevecht op het voorplein van…

Pieter van den Berge, 1694 - 1737, prent, RP-P-1907-2634

Melkmeisje uit Waterland

Pieter van den Berge, in of voor 1689 - 1713, prent, RP-P-1890-A-15275

Bladzijde uit het huwelijksdicht…

Pieter van den Berge (toegeschreven aan), 1725, prent, RP-P-1935-466

Boer uit Molkwerum

Pieter van den Berge, 1669 - in of voor 1689, prent, RP-P-1900-A-21943

Man zittend in een kamer en opening…

Pieter van den Berge, naar Gerard de Lairesse, 1694 - 1737, prent, RP-P-1909-6322