Vroedschapspenning van de stad…

Theodorus Casparus van Berckel, 1704, vroedschapspenning, NG-VG-5-2

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild, geflankeerd door twee wildemannen met knots over schouder, staande op voetstuk binnen omschrift. Keerzijde: stadhuis boven letters S en C binnen omschrift.

Vroedschapspenning van de stad…

Daniel Drappentier (voor 1717-na 1751), 1718 - 1719, vroedschapspenning, NG-VG-5-82

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad onder gekroond wapenschild in cartouche; afsnede: opschrift. Keerzijde: vrouw, zittend onder boom in de duinen, houdt weegschaal in rechter- en olijftak in linkerhand; op achtergrond: gezicht op Scheveningen en Noordzee met schepen en Neptunus, staand in…

's-Hertogenbosch,…

Theodorus Victor van Berckel, 1770, vroedschapspenning, NG-VG-5-68

Zilveren penning. Voorzijde: staande engel houdt in uitgestrekte rechterhand slangerond, waarin jaartal staat geschreven binnen omschrift; afsnede: jaartal en signatuur. Keerzijde: staande, gehelmde Mars met speer in linker- en roeispaan en roedebundel met bijl in rechterhand; rechts: haan; op…

Vroedschapspenning van de stad…

Romeyn de Hooghe, 1693, vroedschapspenning, NG-VG-5-101-A

Zilveren penning. Voorzijde: staande op een stormbrug tussen altaar, waarop bijbel en brandende kaars staan en waarvan basis vrijheidshoed tussen twee zwaarden draagt, en een wapentrophee vertrapt soldaat met gepluimde helm, schild en met twee kransen omhangen zwaard een knots en een sabel; afsnede:…

Vroedschapspenning van de stad…

Johan George Holtzhey, 1770 - 1774, vroedschapspenning, NG-VG-5-120

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad vanaf zuidzijde onder gekroond wapenschild, waaruit stralen schieten, rustend op hoorn van overvloed, vaandel, piek en palmtakken. Keerzijde: stadhuis binnen omschrift; afsnede: opschrift

Vroedschapspenning van de stad…

Daniel Drappentier (voor 1717-na 1751), 1718, vroedschapspenning, NG-VG-5-81

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad onder gekroond wapenschild in cartouche; afsnede: opschrift. Keerzijde: vrouw, zittend onder boom in de duinen, houdt weegschaal in rechter- en olijftak in linkerhand; op achtergrond: gezicht op Scheveningen en Noordzee met schepen en Neptunus, zittend in…

Vroedschapspenning van de stad…

Daniel Drappentier (1634-1714), 1688, vroedschapspenning, NG-VG-5-123-B

Zilveren penning. Voorzijde: beschoten door pijlen vaart schip keten door midden, die gespannen is tussen twee torens van de haven Damiate; op linker toren wappert vlag met halve maan; daaronder: gekroond wapenschild op palmtakken en twee gekruiste pijlenbundels met bijlen binnen omschrift.…

Vroedschapspenning van de stad…

Romeyn de Hooghe, 1693, vroedschapspenning, NG-VG-5-101

Zilveren penning. Voorzijde: staande op een stormbrug tussen altaar, waarop bijbel en brandende kaars staan en waarvan basis vrijheidshoed tussen twee zwaarden draagt, en een wapentrophee vertrapt soldaat met gepluimde helm, schild en met twee kransen omhangen zwaard een knots en een sabel; afsnede:…

Vroedschapspenning van de stad…

Theodorus Victor van Berckel, 1785, vroedschapspenning, NG-VG-5-76

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad vanaf de zuidzijde onder wolken, waarop wapenschild rust binnen omschrift op lint. Keerzijde: zittende, naar rechts gewende vrouw met vrijheidshoed op speer, voorstellende stad 's-Hertogenbosch, wijst met rechterhand op stapel boeken en papieren aan haar…

Vroedschapspenning van de stad…

Jan Willem Marme, 1768, vroedschapspenning, NG-VG-5-88

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild in cartouche, geflankeerd door twee leeuwen. Keerzijde: vrouw met gepluimde helm, geschubd harnas en scheepsroer in linkerhand, houdt hand vast van naast haar staande Gerechtigheid met weegschaal in enigszins geheven linkerhand binnen omschrift;…