Sluiting van het drievoudige…

anoniem, 1596, rekenpenning, NG-VG-3-827

Zilveren penning. Voorzijde: drie soldaten, voorstellende de drie verdragspartners, staande rond altaar met opschrift binnen omschrift. Keerzijde: soldaat, wijzend met stok op bord met opschrift, hangend aan zuil binnen omschrift.

Mislukte aanslag op het leven van…

Gerard van Bylaer, 1582, rekenpenning, NG-VG-3-598

Zilveren penning. Voorzijde: Jauregui schiet prins van Oranje kogel door hoofd binnen omschrift. Keerzijde: Filips II met kroon en scepter, vergezeld van raadsheer en lijfwacht, beziet rampen, die hemel over hem uitstort binnen omschrift; afsnede: opschrift

Allegorische waarschuwing tegen de…

anoniem, 1607, rekenpenning, NG-VG-3-988

Zilveren penning. Voorzijde: hand biedt gewapende man een vredestak aan binnen omschrift; afsnede: monogram S.C.. Keerzijde: bundel van zeven pijlen geflankeerd door letters S en C binnen omschrift.

De tocht van admiraal van der Does…

anoniem, 1599, rekenpenning, NG-VG-3-876

Zilveren penning. Voorzijde: schip Argo; op grootzeil: naam Jehovah in Hebreeuws schrift binnen omschrift. Keerzijde: kaart van gebied rond Zaltbommel en Tiel; daarop twee beelden, waartussen naam Jehovah in Hebreeuws schrift staat geschreven in stralenkrans binnen omschrift

Sluiting van het drievoudige…

anoniem, 1596, rekenpenning, NG-VG-3-825

Zilveren penning. Voorzijde: beschenen door hemellicht met daarin naam Jehova in Hebreeuws schrift geven Geloof met kruis en Standvastigheid, staande voor zuil, elkaar hand binnen omschrift. Keerzijde: zwijn; daarboven: arm uit wolken met kei in hand binnen omschrift.

Overgave van Oostende en inname van…

anoniem, 1604, rekenpenning, NG-VG-3-952

Zilveren penning. Voorzijde: plattegrond van de vier veroverde steden en de schans binnen omschrift. Keerzijde: plattegrond van Oostende binnen omschrift

Onbetrouwbaarheid van de…

anoniem, 1596, rekenpenning, NG-VG-3-817

Zilveren penning. Voorzijde: omgeven door soldaten houdt aartshertog Albrecht, met kardinaalshoed en -mantel, vredestak in hand; op voorgrond: onthoofding van de graven van Horne en Egmond binnen omschrift. Keerzijde: soldaat met geweer over zijn schouder, staande op toren binnen omschrift

Engelse hulp aan de opstandelingen

anoniem, 1586, rekenpenning, NG-VG-3-656

Zilveren penning. Voorzijde: zwaard met punt hemelwaarts gericht; daarboven naam Jehovah in Hebreeuws schrift in stralend wolk binnen omschrift. Keerzijde: zittende vrouw, voorstellende Elisabeth, koningin van Engeland, overhandigt zwaard aan twee knielende Staatse afgezanten; links: man met geopend…

Aftocht van het leger van Mendoza…

anoniem, 1602, rekenpenning, NG-VG-3-919

Zilveren penning. Voorzijde: troepen van Mendoza voor de linies van Maurits beschenen door hemellicht, waarin naam Jehova in Hebreeuws schrift geschreven staat binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Grave en belegeraars onder opschrift binnen omschrift

Afzwering door de Staten-Generaal…

Gerard van Bylaer, 1583, rekenpenning, NG-VG-3-605

Zilveren penning. Voorzijde: op aanwijzing van Filips II, afgebeeld als toekijkende man met kroon en scepter, bindt knielende Spaanse soldaat voeten vast van zittende vrouw, voorstellende Nederlanden; op achtergrond schiet Nederlandse leeuw te hulp binnen omschrift. Keerzijde: man, voorstellende…