Succes in de strijd tegen Spanje

anoniem, 1578, rekenpenning, NG-VG-3-516

Zilveren penning. Voorzijde: Goliath met speer in volle wapenrusting en David met zijn slinger binnen omschrift. Keerzijde: Nederlandse leeuw bespringt Spaans everzwijn boven jaartal binnen omschrift

Wonderbaarlijke ommekeer der…

anoniem, 1576, rekenpenning, NG-VG-3-490

Zilveren penning. Voorzijde: ruiter te paard binnen omschrift. Keerzijde: knielende man met gevouwen handen en blik hemelwaarts, voorstellende Gideon; aan zijn voeten vacht, die niet nat wordt ondanks de uit hemel vallende dauw binnen omschrift; afsnede: jaartal.

Mislukte vredesonderhandelingen te…

anoniem, 1575, rekenpenning, NG-VG-3-462

Zilveren penning. Voorzijde: Nederlandse leeuw met zwaard en schild temidden van bloemen in omheinde tuin binnen omschrift. Keerzijde: vrijheidshoed tussen jaartal boven opschrift binnen omschrift

Filips II, koning van Spanje,…

anoniem, 1556, rekenpenning, NG-VG-3-318

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, omhangen met orde van Gulden Vlies boven cijfers 5 en 6 binnen omschrift

Wonderbaarlijke ommekeer der…

anoniem, 1576, rekenpenning, NG-VG-3-493

Zilveren penning. Voorzijde: ruiter te paard binnen omschrift. Keerzijde: knielende man met gevouwen handen en blik hemelwaarts, voorstellende Gideon; aan zijn voeten vacht, die niet nat wordt ondanks de uit hemel vallende dauw binnen omschrift; afsnede: jaartal

Goddelijke bijstand aan de…

anoniem, 1577, rekenpenning, NG-VG-3-500

Zilveren penning. Voorzijde: half naakte man, voorstellende profeet Elia, zittend in woestijn, waar hand uit wolken hem brood toewerpt; daarboven naam Jehovah in Hebreeuws schrift binnen omschrift. Keerzijde: Daniel in leeuwekuil, waar hand uit wolken hem aan zijn haren uittrekt; daarboven naam…

Godsdienstijver van de Staten van…

anoniem, 1575, rekenpenning, NG-VG-3-467

Zilveren penning. Voorzijde: brandende bijbel met zeven zegels binnen omschrift. Keerzijde: tien brandende harten binnen omschrift

Vertrek van de hertog van Alva uit…

anoniem, 1573, rekenpenning, NG-VG-3-447

Zilveren penning. Voorzijde: Nederlandse maagd met vrijheidshoed op hoofd en zwaard in rechterhand, zittend temidden van bloemen in omheinde tuin binnen omschrift. Keerzijde: herder verjaagt met zijn staf een schaap die bij geit probeert te drinken binnen omschrift

Waarschuwing tegen de…

Gerard van Bylaer, 1579, rekenpenning, NG-VG-3-532

Zilveren penning. Voorzijde: twee ruiters en twee soldaten te voet met elkaar in gevecht binnen omschrift. Keerzijde: twee lijken, waarvan de hoofden op staken zijn geplaatst binnen omschrift

Sluiting van het drievoudige…

anoniem, 1596, rekenpenning, NG-VG-3-827

Zilveren penning. Voorzijde: drie soldaten, voorstellende de drie verdragspartners, staande rond altaar met opschrift binnen omschrift. Keerzijde: soldaat, wijzend met stok op bord met opschrift, hangend aan zuil binnen omschrift.