Munt van kwart franc van Napoleon…

Pierre Joseph Tiolier, 1803 - 1804, munt, NG-VG-14-5

Voorzijde: borststuk man naar rechts binnen omschrift. Keerzijde: waardeaanduiding binnen lauwerkans en omschrift

2 francs uit Frankrijk van…

anoniem, 1803 - 1804, munt, KOG-MP-1-3313

Zilveren munt. Voorzijde: hoofd van de Eerste Consul naar rechts. Keerzijde: binnen twee samengebonden lauriertakken waarde-aanduiding in twee regels. Jaartal: AN 12 onderaan in omschrift. Rechts daarvan letter A [=Parijs]. Randschrift.

5 drachmen uit Griekenland van…

anoniem, 1875, munt, KOG-MP-1-3565A

Zilveren munt. Voorzijde: hoofd van de koning naar links. Jaartal onderaan in omschrift. Rechts daarvan letter A [=Parijs]. Keerzijde: op mantel met kroon door ridderorde met juweel omhangen Grieks wapenschild. Waarde-aanduiding onderaan in omschrift. Kartelrand. Geslagen in Parijs tijdens de…