Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Eerste eeuwfeest van het…

David van der Kellen (1804-1879), 1874, historiepenning, NG-VG-1-4296

Gemaskerde optocht door de…

David van der Kellen (1804-1879), 1870, historiepenning, NG-VG-1-4250

Napoleon I, keizer der Fransen en…

Jean Pierre Montagny, 1836 - 1862, historiepenning, NG-VG-1-4336

Opening van het Paleis voor…

Jacob Samuel Cohen Elion, 1864, historiepenning, NG-VG-1-4193