Overlijden van pater Hubertus van…

Wouter Muller (kopie naar), 1763, familiepenning, NG-VG-1-2629

Zilveren ovale penning. Voorzijde: doodskop met laurierkrans, gevleugelde zandloper en zeisen boven ster in cartouche, gevormd door twee engeltjes en liggende vrouw. Keerzijde: skelet met zeis en fakkel boven schild met opschrift geflankeerd door twee engeltjes.

Overlijden van Robertus Castendyk,…

Joseph Jansz. Everts, 1785, familiepenning, NG-VG-1-2895

Zilveren penning. Voorzijde: urn, versierd met relief, staande op graftombe, waaraan wapenschild is opgehangen; aan weerszijde daarvan basrelief; tegen tombe leunt wenende Godsdienst met vlam op haar hoofd binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder boeken, doodshoofd, zeis, zandloper en walmende…

Overlijden van Elisabet Adriana van…

Joseph Jansz. Everts, 1787, familiepenning, NG-VG-1-2929

Zilveren penning. Voorzijde: graftombe, omhangen met lauwertakken; links van graf staan twee huilende weeskinderen, rechts zit huilende vrouw; voor het graf zit gesluierde vrouw, voorstellende Dankbaarheid, die rouwenden poogt te troosten binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: twee met…

Vijftigjarig huwelijk van Anthony…

Johannes Michiel Lageman, 1796, familiepenning, NG-VG-1-3055

Zilveren penning. Voorzijde: Dankbaarheid, afgebeeld als gesluierde vrouw, knielt voor brandend altaar met in elke hand bloemenkrans; naast altaar staan kan en schaal en liggen bloemen; gevleugelde Tijd met zeis in hand vliegt op altaar toe, terwijl hij met andere hand omhoog wijst naar stralend…

Overlijden van Jean Royer,…

Johann Heinrich Schepp, 1783, familiepenning, NG-VG-1-2866

Zilveren penning. Voorzijde: tombe, waarover kleed hangt met opschrift; boven op tombe ligt doodshoofd tussen twee palmtakken, aan voet van tombe gevleugelde zandloper; op achtergrond cipressen, beschenen door zonlicht. Keerzijde: opschrift onder rokende olielamp en boven twee gekruiste fakkels

Vijftigste verjaardag van Petrus…

Carel Frederik Konsé, 1766, familiepenning, NG-VG-1-2674

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: godsdienst, afgebeeld als gesluierde vrouw, knielt voor brandend altaar met opschrift op basis; op achtergrond kerkgebrouw binnen omschrift; afsnede: opschrift

Vijfentwintigjarig huwelijk van…

anoniem, 1750, familiepenning, NG-VG-1-2541

Zilveren penning. Voorzijde: twee brandend harten binnen omschrift. Keerzijde: opschrift.

Vijfentwintigjarige huwelijk van…

Johan George Holtzhey, 1753, familiepenning, NG-VG-1-2586-A

Zilveren penning. Voorzijde: gevleugelde Tijd met gevleugelde zandloper op hoofd wordt meegevoerd door gevleugeld jongetje met zeis in hand; rechts tussen twee oranjebomen een obelisk met opschrift XXV binnen een cartouche; bovenop obelisk nest van pelikaan, die zijn jongen voedt met zijn eigen…

Overlijden van Samuel de la…

Nicolaas van Swinderen, 1751, familiepenning, NG-VG-1-2567

Zilveren penning. Voorzijde: rouwkleed met opschrift onder gevleugelde zandloper. Keerzijde: opschrift onder brandende olielamp, boven doodshoofd tussen twee brandende fakkels

Vijfentwintigjarig huwelijk van…

Theodorus Victor van Berckel, 1768, familiepenning, NG-VG-1-2698

Zilveren penning. Voorzijde: twee wapenschilden tot een samengevoegd aan lint met opschrift boven landschap met molens, kerktoren en werkende boeren; afsnede: datering. Keerzijde: opschrift binnen omschrift