Monstrans

Jan Geldolfs Hoghenzoon (toegeschreven aan), ca. 1520, monstrans, BK-1981-2

Monstrans van gedeeltelijk verguld zilver. De achtlobbige voet wordt op het smalste punt onderbroken door een achtzijdige nodus. Boven de nodus op een concaaf gewelfd podium rust de glazen cilinder. Deze is gevat in een architectonisch complex. De cilinder wordt bekroond door een zeshoekig dak…

Monstrans uit schuilkerk De Toren

anoniem, ca. 1675, monstrans, BK-1968-31

Monstrans van verguld zilver. De voet heeft de vorm van een gedrukte vierpas. Aan de voorzijde van de cilinder is een sieraad bevestigd met diamanten en briljanten.

Monstrans van verguld zilver met…

Jean Moermans, 1655, monstrans, BK-BR-901

Monstrans van verguld zilver, versierd met engelenkopjes, het monogram van Christus en een voorstelling van het Laatste Avondmaal. Op de kroon niet bijbehorende wereldbol met kruis. Op de hostiehouder is een stralenkrans met diamanten gemonteerd.

Monstrans van het Maagdenhuis

Thomas Bogaert (toegeschreven aan), 1642, monstrans, BK-BR-595

Cylinder monstrans van verguld zilver, op zeslobbige voet. Bovenop een wereldbol met kruis.

Monstrans uit een klooster te…

anoniem, ca. 1525 - ca. 1550, monstrans, BK-1961-64

Cylindermonstrans van zilver, gedeeltelijk verguld. De voet in de vorm van een gestrekte vierpas. Ter weerszijden van de glazen cylinder St. Augustinus en St. Joris. Aan beide zijden van de top St. Caecilia en St. Catharina. Een kruisigingsgroep vormt de bekroning. Meesterteken: een scheepje.

Twee heiligenfiguren…

Jan Geldolfs Hoghenzoon (toegeschreven aan), ca. 1520, monstrans, BK-1981-2-1

Twee heiligenfiguren (waarschijnlijk niet origineel) afkomstig van de Bredase monstrans (BK-1981-2).