Tweede eeuwfeest van de droogmaking…

Willem de Wijs, 1712, historiepenning, NG-VG-1-2060

Zilveren penning. Voorzijde: wapenschild dat door leeuw wordt vastgehouden binnen krans van twaalf met lint aan elkaar bevestigde wapenschilden van Holland en Westfriesland, de baljuw, de dijkgraaf, zeven heemraden en de geheimschrijver. Keerzijde: opschrift

Tweede eeuwfeest van de Reformatie

Willem de Wijs, 1717, historiepenning, NG-VG-1-2139

Zilveren penning. Voorzijde: Luther in priesterlijk gewaad met linkerhand op opengeslagen bijbel, die op altaar staat en met kandelaar in rechterhand vertrapt tiara en pauselijke bullen, links zwaan met olijftak in bek. Arm uit wolken houdt hem lauwerkrans boven hoofd, beschenen door zonnestralen…

Tweede eeuwfeest op het overleveren…

Willem de Wijs, 1730, historiepenning, NG-VG-1-2210

Zilveren penning. Voorzijde: Duitse Rijk, afgebeeld als gekroonde vrouw, ontvangt uit handen van Luther geloofsbelijdenis; afsnede: opschrift binnen omschrift. Keerzijde: engel met stralenkrans in wolken houdt boven haar hoofd wimpel met opschrift binnen omschrift.

Joan Corver, burgemeester van…

Willem de Wijs, 1716, erepenning, NG-VG-1-2128

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Familiepenning

Willem de Wijs, 1729, familiepenning, NG-VG-1-2206

Zilveren penning. Voorzijde: wapenschild en portretmedaillon met lint bevestigd aan gekruiste roedenbundels met bijlen, daaronder gekroond wapenschild van Amsterdam; afsnede: opschrift binnen omschrift. Keerzijde: twee vrouwen staande bij altaar. Vrouw rechts steekt altaar aan en leunt tegen pilaar…

Vrede te Utrecht gesloten tussen…

Willem de Wijs, 1714, historiepenning, NG-VG-1-2080

Zilveren penning. Voorzijde: Pallas Athene met speer en wapenschild, aan voeten een uil; links daarvan Nederlandese leeuw in zijn tuin met vrijheidshoed op speer binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: opschrift binnen krans van olijftakken en boven wapenschild

Tweede eeuwfeest van de Reformatie

Willem de Wijs, 1717, historiepenning, NG-VG-1-2138

Zilveren penning met gat. Voorzijde: Luther in priesterlijk gewaad met linkerhand op opengeslagen bijbel, die op altaar staat en met kandelaar in rechterhand vertrapt tiara en pauselijke bullen, links zwaan met olijftak in bek. Arm uit wolken houdt hem lauwerkrans boven hoofd, beschenen door…

Vrede van Utrecht

Willem de Wijs, 1713, historiepenning, NG-VG-1-2066

Zilveren penning. Voorzijde: Tijd met zeis en slang die zijn eigen staart in bek heeft, in vorm van cirkel rustend op wolk, daaronder gezicht op stad Utrecht binnen opschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: onder toeziend oog van Mercurius met geldbuidel in hand en zittend op geldkist, worden door…

Collegium Medicum te Amsterdam,…

Willem de Wijs, 1786, gildepenning, NG-VG-7-57

Zilveren penning. Voorzijde: Aesculapius met rechterhand leunend op slangestaf en linkerhand onder zijn mantel, staande tussen twee vazen met planten op voetstuk; op achtergrond wand van gebouw binnen omschrift. Keerzijde:gekroond wapenschild tussen twee gevulde hoorns van overvloed boven…

Collegium Medicum te Amsterdam,…

Willem de Wijs, 1788, gildepenning, NG-VG-7-1

Zilveren penning. Voorzijde: Aesculapius met rechterhand leunend op slangestaf en linkerhand onder zijn mantel, staande tussen twee vazen met planten op voetstuk; op achtergrond wand van gebouw binnen omschrift. Keerzijde:gekroond wapenschild tussen twee gevulde hoorns van overvloed boven…