Prins Eugenius van Savoye verslaat…

Martin Brunner, 1701, historiepenning, NG-VG-1-1819

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift binnen omschrift, boven opschrift. Keerzijde: gezicht op legers aan rivier binnen omschrift, boven opschrift; kantschrift.

Overwinningen van de bondgenoten in…

Martin Brunner, 1708, historiepenning, NG-VG-1-1978

Zilveren penning. Voorzijde: Gallia, in gedaante van treurende vrouw zittend op troon naast omgehakte boom waaraan Frans wapenschild hangt, waarvan een lelie is afgevallen binnen omschrift, boven opschrift. Keerzijde: schild met opschrift tussen palm- en lauriertakken en onder kronen en kransen;…

Inname van Doornik

Martin Brunner, 1709, historiepenning, NG-VG-1-1985

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Doornik en stellingen van belegeraars binnen omschrift, boven opschrift. Keerzijde: Spaans schip met Frans wapen dat op zware zee grote mast en baal met opschrift 'Doornik' verliest binnen omschrift; kantschrift

Overwinningen van Eugenius Frans…

Martin Brunner, 1717, historiepenning, NG-VG-1-2154

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met helm binnen omschrift. Keerzijde: twee palmbomen met ieder een schild met opschrift; gehelmde Overwinning met palmtak in hand, schrijft op rechter schild binnen omschrift; afsnede: jaartal

Inname van de citadel van Rijssel…

Martin Brunner, 1708, historiepenning, NG-VG-1-1974

Zilveren penning. Voorzijde: Gallia, in gedaante van treurende vrouw zittend op troon naast omgehakte boom waaraan Frans wapenschild hangt, waarvan een lelie is afgevallen binnen omschrift, boven opschrift. Keerzijde: gezicht op Rijssel binnen omschrift, boven opschrift; kantschrift.

Slag bij Oudenaarde

Martin Brunner (mogelijk), 1708, historiepenning, NG-VG-1-1968

Zilveren penning. Voorzijde: Marlborough en Eugenius van Savoye, gekleed als Romeinse generaals, vertrappen overwonnen vijanden en geven elkaar hand, terwijl Overwinning lauwerkrans houdt boven hoofd van elk van beiden binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: Overwinning met palmtakken en…

Stichting van de Illustere School…

Martin Brunner, 1682, historiepenning, NG-VG-1-706

Zilveren penning. Voorzijde: Godsdienst met kruis en kelk tussen Wijsheid met door slang omwonden spiegel en Gerechtigheid met zwaard en weegschaal binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild van Amsterdam geflankeerd door twee leeuwen onder wimpel met opschrift, daaromheen rand met…

Karel III, koning van Spanje neemt…

Martin Brunner, 1710, historiepenning, NG-VG-1-2003

Zilveren penning. Voorzijde: Karel met kroon en scepter zittend op troon ontvangt zegepalm van gevleugelde Overwinning binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: landkaart van Spanje en Indië binnen omschrift; afsnede: opschrift

Hulde van de stad Neurenberg aan de…

Martin Brunner, 1705, historiepenning, NG-VG-1-1952-B

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: Neurenbergse vrijstaat, in gedaante van vrouw met muts staande bij brandend altaar met offernap in hand binnen omschrift; afsnede: opschrift; kantschrift

Overwinning van Karel III in de…

Martin Brunner, 1710, historiepenning, NG-VG-1-2001

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: voortvluchtige Filips klampt een Jezuiet aan binnen omschrift; afsnede: opschrift