Overlijden van Pieter Cornelis,…

Johan George Holtzhey, 1788, familiepenning, NG-VG-1-2956

Vrede van Amiens

Johan George Holtzhey, 1802, historiepenning, NG-VG-1-3102

Vijftigjarig bestaan van de harst-,…

Johan George Holtzhey, 1800, historiepenning, NG-VG-1-3078

Verdediging van Ternate tegen…

Johan George Holtzhey, 1801, erepenning, NG-VG-1-3084

Ridderlijke Confrerie van de…

Johan George Holtzhey, 1792, schutterspenning, NG-VG-10-71

Vroedschapspenning van de stad…

Johan George Holtzhey, 1770 - 1774, vroedschapspenning, NG-VG-5-120

penning voor het whist-spel

Johan George Holtzhey, 1784, speelpenning, NG-NM-12265

Gereformeerde Diakonie te…

Johan George Holtzhey, 1759, armenloodje, NG-VG-17-16

Penning voor het whist-spel

Johan George Holtzhey, 1784, speelpenning, NG-VG-20-117