Jozef II, Duits keizer,…

Jacques Roëttiers (II), 1780 - 1790, rekenpenning, NG-VG-3-1574

Stichting van een armenhuis te…

Jacques Roëttiers (II), 1734, nieuwjaarspenning, NG-VG-3-1558

Maria Elisabeth, landvoogdes der…

Jacques Roëttiers (II), 1737, nieuwjaarspenning, NG-VG-3-1559

Proefslag van de munt van Antwerpen

Jacques Roëttiers (II), 1744, rekenpenning, NG-VG-20-121-B

Inhuldiging van Maria Theresia als…

Jacques Roëttiers (II), 1744, historiepenning, NG-VG-1-2365-A

Inhuldiging van Maria Theresia als…

Jacques Roëttiers (II), 1744, rekenpenning, NG-VG-1-2364

Weldadigheid van Maria Elisabeth,…

Jacques Roëttiers (II), 1741, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2319

Inhuldiging van Maria Theresia als…

Jacques Roëttiers (II), 1744, historiepenning, NG-VG-1-2365

Karel VI, Duits keizer,…

Jacques Roëttiers (II), 1735, nieuwjaarspenning, NG-VG-3-1559-A

Karel Alexander, hertog van…

Jacques Roëttiers (II), 1769, rekenpenning, NG-VG-3-1572