Inhuldiging van Maria Theresia als…

Jacques Roëttiers (II), 1744, historiepenning, NG-VG-1-2365-A

Inhuldiging van Maria Theresia als…

Jacques Roëttiers (II), 1744, rekenpenning, NG-VG-1-2364

Weldadigheid van Maria Elisabeth,…

Jacques Roëttiers (II), 1741, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2319

Inhuldiging van Maria Theresia als…

Jacques Roëttiers (II), 1744, historiepenning, NG-VG-1-2365

Inhuldiging van Maria Theresia als…

Jacques Roëttiers (II), 1744, rekenpenning, NG-VG-1-2367

Maria Elisabeth, landvoogdes der…

Jacques Roëttiers (II), 1738, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2292

Karel VI, Duits keizer,…

Jacques Roëttiers (II), 1735, nieuwjaarspenning, NG-VG-3-1559-A

Stichting van een armenhuis te…

Jacques Roëttiers (II), 1734, nieuwjaarspenning, NG-VG-3-1558

Pelgrimstocht van Maria Elisabeth,…

Jacques Roëttiers (II), 1739, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2301

Maria Elisabeth, landvoogdes der…

Jacques Roëttiers (II), 1737, nieuwjaarspenning, NG-VG-3-1559