Eeuwfeest van het weeshuis van de…

Carel Frederik Konsé, 1772, historiepenning, NG-VG-1-2729

Zilveren penning. Voorzijde: weeshuis binnen omschrift; afsnede: datering. Keerzijde: engel met omgekeerde hoorn van overvloed aan zijn voeten legt oude man en jongen hand op het hoofd binnen omschrift; afsnede: signatuur

Inhuldiging van Willem V, prins van…

Carel Frederik Konsé, 1766, historiepenning, NG-VG-1-2664

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: galei binnen twee oranjetakken en omschrift

Verblijf van Willem V en Wilhelmina…

Carel Frederik Konsé, 1768, historiepenning, NG-VG-1-2704

Zilveren penning. Voorzijde: naar elkaar gekeerde borststukken van man en vrouw binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Vier gebroeders Jorissen, samen 332…

Carel Frederik Konsé, 1767, familiepenning, NG-VG-1-2693

Zilveren penning. Voorzijde: vier mannen staande bij brandend altaar, beschenen door stralende wolk, waarin naam Jehovah in Hebrweeuws geschreven staat binnen omschrift. Keerzijde: opschrift boven twee bladertakken binnen omschrift

Eerste eeuwfeest van de stichting…

Carel Frederik Konsé, 1778, historiepenning, NG-VG-1-2795

Zilveren penning. Voorzijde: weeshuis binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: aanvliegende engel stort hoorn van overvloed uit boven weduwe met twee kinderen, zittend bij rots, beschenen door stralend alziend oog; links: obelisk met letter C en jaartal erop; binnen omschrift; afsnede:…

Eerste eeuwfeest van de stichting…

Carel Frederik Konsé, 1778, historiepenning, NG-VG-1-2792

Zilveren penning. Voorzijde: weeshuis met binnenplaats onder guirlande met opschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: aanvliegende engel stort hoorn van overvloed uit boven weduwe met twee kinderen, zittend bij rots, beschenen door alziend oog in stralende driehoek; links: obelisk met letter C erop,…

Tweehonderdste verjaardag van het…

Carel Frederik Konsé, 1774, historiepenning, NG-VG-1-2763

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Leiden aan water, dat uit waterkruik stroomt; daarboven arm uit wolken, bewapend met zwaard binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: zuil met wapenschild en wimpel met opschrift, waaraan drie portretmedaillons hangen; daarachter struikgewas binnen…

Inwijding van het Luthers…

Carel Frederik Konsé, 1772, historiepenning, NG-VG-1-2724

Zilveren penning. Voorzijde: nieuwe diaconiehuis binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: Weldadigheid, afgebeeld als vrouw met omgekeerde hoorn van overvloed, zittend tussen oude man met stok en vrouw met kind binnen omschrift; afsnede: opschrift.

Geboorte van Frederika Louise…

Carel Frederik Konsé, 1770, historiepenning, NG-VG-1-2715

Zilveren penning. Voorzijde: naar elkaar gekeerde borststukken van man en vrouw binnen omschrift. Keerzijde: beschenen door stralend alziend oog daalt kind op wolken uit hemel neer boven samengebonden palm- en olijftak met pijlenbundel en vrijheidshoed binnen omschrift; afsnede: datering

Eerste eeuwfeest van de stichting…

Carel Frederik Konsé, 1778, historiepenning, NG-VG-1-2793

Zilveren penning. Voorzijde: weeshuis met binnenplaats onder wimpel met opschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: aanvliegende engel stort hoorn van overvloed uit boven weduwe met twee kinderen, zittend bij rots, beschenen door alziend oog in stralende driehoek; links: obelisk met letter C erop,…