Hortense, koningin van Holland,…

Bertrand Andrieu, 1806 - 1822, historiepenning, NG-VG-1-3165

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift in Grieks. Keerzijde: schildersezel, waarvan een poot is omhangen met rozekrans en waarop schilderij staat; daaromheen een gebeeldhoude kop, palet met kwasten, open boek, luit en gitaar; afsnede: opschrift

Vrede van Tilsit, ter ere van…

Bertrand Andrieu, 1807, historiepenning, NG-VG-1-3160

Zilveren penning. Voorzijde: borststukken van drie mannen, waarvan beide voorsten lauwerkrans dragen, achterste een diadeem binnen omschrift. Keerzijde: riviergod, leunend op waterkruik, houdt klein huisje in hand; naast hem jonge olijfboom binnen omschrift; afsnede: opschrift

Geboorte van Napoleon Frans Karel…

Bertrand Andrieu, 1811, historiepenning, NG-VG-1-3201

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans en vrouw met diadeem. Keerzijde: borststuk kind binnen omschrift

Napoleon I Bonaparte stelt…

Bertrand Andrieu, 1806, historiepenning, NG-VG-1-3147

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: tafel, waarop scepters en kronen liggen, staande voor keizerlijke troon; daarboven adelaar met roedebundel in zijn klauwen; op grond liggen twee kronen en dogemuts; afsnede: opschrift

Vrede van Luneville, ter ere van…

Bertrand Andrieu, 1801, historiepenning, NG-VG-1-3096

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: vrede, afgebeeld als vrouw met olijftak en gevulde hoorn van overvloed binnen omschrift; afsnede: datering

Doop van Napoleon Frans Karel…

Bertrand Andrieu, 1811, historiepenning, NG-VG-1-3212

Zilveren penning. Voorzijde: Napoleon met lauwerkrans staat voor troon en houdt zijn pas geboren zoon boven doopfont, waarop vaas, doos en olijftak staan; tegen font staat boek met kruis erop; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift binnen rand van 49 kronen, in twee cirkels gerangschikt.

Huwelijk van Napoleon I Bonaparte,…

Bertrand Andrieu, 1810, strooipenning, NG-VG-1-3197

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans en vrouw met diadeem binnen omschrift. Keerzijde: man in Romeinse kledij met lauwerkrans en gesluierde vrouw geven elkaar hand staande voor brandend altaar, waarvan basis is versierd met boog, pijlenkoker en brandende fakkel binnen…

Napoleon Bonaparte, keizer der…

Bertrand Andrieu, 1806, historiepenning, NG-VG-1-3121

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Napoleon met veldteken in hand staat op schild dat wordt getild door Senaat en Volk binnen omschrift; afsnede: jaartal

Geboorte van Napoleon Frans Karel…

Bertrand Andrieu, 1811, strooipenning, NG-VG-1-3202

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans en vrouw met diadeem. Keerzijde: borststuk kind binnen omschrift

Athenaeum van Vaucluse, door…

Bertrand Andrieu, 1811, prijspenning, NG-VG-1-3216

Zilveren penning. Voorzijde: naakte vrouw met hoofddoek zit, leunend op waterkruik voor rotswand; naast haar altaar waarp drie lauwerkransen liggen en waartegen lier staat; afsnede: opschrift. Keerzijde: blanco veld binnen eikekrans en omschrift