Overlijden van Johan Georg III,…

Johann Kittel (mogelijk), 1691, historiepenning, NG-VG-1-1555

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met zwaard binnen drieregelig omschrift. Keerzijde: opschrift

Overlijden van Johan Georg III,…

Johann Kittel (mogelijk), 1691, historiepenning, NG-VG-1-1550

Zilveren penning. Voorzijde: arm uit wolken met vlag waarop binnen stralenkrans de naam Jehovah staat binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift

Munt van een halve rijksdaalder van…

Hans Jakob, 1630, munt, NG-VG-1-690

Voorzijde: borststuk man met zwaard boven wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: borststuk man binnen omschrift onderbroken door vier wapenschilden

Overlijden van Johan Georg III,…

Johann Kittel (mogelijk), 1691, historiepenning, NG-VG-1-1552

Zilveren penning. Voorzijde: arm uit wolken met vlag waarop binnen stralenkrans de naam Jehovah staat binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift

Verdrag van Teplitz, ter ere van…

Karl Lesser, 1813, historiepenning, NG-VG-1-3231

Zilveren penning. Voorzijde: borststukken van drie mannen, waarvan voorste met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: gehelmde Minerva met speer en schild binnen omschrift; afsnede: opschrift

Overlijden van Johan Georg III,…

Johann Kittel (mogelijk), 1691, historiepenning, NG-VG-1-1547

Zilveren penning. Voorzijde: arm uit wolken met vlag waarop binnen stralenkrans de naam Jehovah staat binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift

Overlijden van Johan Georg III,…

Johann Kittel (mogelijk), 1691, historiepenning, NG-VG-1-1554

Zilveren penning. Voorzijde: arm uit wolken met vlag waarop binnen stralenkrans de naam Jehovah staat binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift

Herstel van de orde in de…

Anton Friedrich Konig, 1787, historiepenning, NG-VG-1-2948

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Nederlandse leeuw met pijlenbundel in klauwen, omklemt een wankelende zuil; daarboven vliegt gekroonde arend met zwaard en olijftak in klauwen binnen omschrift; afsnede: jaartal

Eerste eeuwfeest op het overleveren…

Hans Jakob, 1630, munt, NG-VG-1-689

Voorzijde: borststuk man met zwaard boven wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: borststuk man binnen omschrift onderbroken door vier wapenschilden

Munt van kwart rijksdaalder van…

Hans Jakob, 1630, munt, NG-VG-1-691

Voorzijde: borststuk man met zwaard boven wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: borststuk man binnen omschrift onderbroken door vier wapenschilden