Oproep tot strijd tegen de…

Jacob Uyttenwael (1611-1648), 1618, historiepenning, NG-VG-1-648

Zilveren penning. Voorzijde: gekroonde leeuw met zwaard en pijlenbundel binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild tussen lauwertakken binnen omschrift, onderbroken door vier wapenschilden

Openen der Westfriese muntbus onder…

Jan Knol, 1736, historiepenning, NG-VG-1-2281

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild geflankeerd door twee leeuwen boven geopende muntbus temidden van olijftakken binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, omgeven door drie met lint verbonden wapenschilden, daartussen olijftakken binnen omschrift

Herdenking van de nederlaag van…

Jacob Uyttenwael (1611-1648), 1620, historiepenning, NG-VG-1-395

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag binnen omschrift. Keerzijde: opschrift.

Expansie van de zeevaart in de…

Paulus van Wtewael, 1596, historiepenning, NG-VG-1-502

Zilveren penning. Voorzijde: Neptunus met drietand gezeten op watermonster, op achtergrond schepen en stad binnen omschrift. Keerzijde: door twee leeuwen bekroond wapenschild binnen omschrift en rand met namen.

Overwinning van de…

Jacob Uyttenwael (1611-1648), 1619, historiepenning, NG-VG-1-619

Zilveren penning. Voorzijde: gekroonde leeuw met zwaard en pijlenbundel binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild binnen dubbele spreuk, boven twee ineen geslagen handen en tussen lauwertakken binnen omschrift.

Voorspoed van West-Friesland,…

Jacob Uyttenwael (1611-1648), 1617, historiepenning, NG-VG-1-607

Zilveren penning. Voorzijde: vrouw die koe melkt binnen omschrift. Keerzijde: koopvaardijschip binnen rand met omschrift en vier wapenschilden

Zilveren dukaton uit het wrak van…

anoniem, 1742, munt, NG-1975-55-H

Economic objects, coin, ducaton; (1) circular (4.2d, 0.25t, 30.66gr); West Friesland 1742, obverse and reverse type id. NG 1975-58H, coin.

Westfriese Nederlandse…

Landschap West-Friesland, 1619, munt, KOG-MP-1-1719

Voorzijde: gelauwerd en geharnast borstbeeld naar rechts met zwaard in de rechter- en wapenschild van West-Friesland aan lint in linkerhand. Keerzijde: tussen jaartal gekroond generaliteitswapenschild.

Herdenking van de nederlaag van…

Jacob Uyttenwael (1611-1648), 1615, historiepenning, NG-VG-1-394

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag binnen omschrift. Keerzijde: twee gekruiste ankers achter een gekroond wapenschild, daartussen letters binnen omschrift.

Zilveren dukaton uit het wrak van…

anoniem, 1742, munt, NG-1975-55A-H

Economic objects, coin, ducaton; (1) id. NG 1975-55H (4.1d, 0.25t), coin.