225 resultaten gevonden


Wenzel Jamnitzer, 1549, tafelstuk, BK-17040-A

Tafelstuk van grotendeels verguld en geëmailleerd zilver. Op een drielobbig voetstuk, waarop drie schildpadden zijn bevestigd, is een begroeiing van naar de natuur afgegoten gewassen aangebracht. Daaruit rijst, op een platvorm een staande vrouwenfiguur (Moeder Aarde), die met hooggeheven handen de…

Johann Thomas Stettner, 1813 - 1814, rekenpenning, NG-VG-1-3234

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op Amsterdam aan druk bevaren IJ binnen omschrift; afsnede: datering

Johann Thomas Stettner, 1815, historiepenning, NG-VG-1-3286-A

Zilveren penning. Voorzijde: Vrede met gevulde hoorn van overvloed en olijftak in handen; op achtergrond ploegende boer, kudde en stad verlicht door stralen van opkomende zon; afsnede: signatuur. Keerzijde: triomfboog binnen omschrift; afsnede: jaartal; binnenkant: opschrift binnen sierrand; inhoud:…

Georg Wilhelm Vestner, 1714, spotpenning, NG-VG-1-2084

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: olijfboom opgroeiend temidden van stapel wapentuig binnen omschrift; afsnede: opschrift

Georg Wilhelm Vestner, 1714, historiepenning, NG-VG-1-2089

Zilveren penning. Voorzijde: twee duiven maken een nest van olijftakken in een helm met pluim die op grond ligt binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op slot te Rastatt binnen omschrift; afsnede: opschrift

Georg Wilhelm Vestner, 1714, historiepenning, NG-VG-1-2091

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: gehelmd engeltje ledigt hoorn van overvloed binnen omschrift; afsnede: opschrift

Philipp Heinrich Müller, 1719, historiepenning, NG-VG-1-2130

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: slapende leeuw binnen omschrift; afsnede: opschrift

Philipp Heinrich Müller, 1717, historiepenning, NG-VG-1-2142

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: palmboom met op achtergrond berglandschap binnen omschrift; afsnede: opschrift.

Martin Brunner, 1717, historiepenning, NG-VG-1-2154

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met helm binnen omschrift. Keerzijde: twee palmbomen met ieder een schild met opschrift; gehelmde Overwinning met palmtak in hand, schrijft op rechter schild binnen omschrift; afsnede: jaartal

Peter Paul Werner, 1730, historiepenning, NG-VG-1-2212

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk van twee mannen binnen omschrift. Keerzijde: voorlezen van geloofsbelijdenis van Luther in aanwezigheid van Standen en keizer op de Rijksdag in het bisschoppelijke paleis te Augsburg binnen omschrift; afsnede: opschrift; binnenkant: twee ronde, gekleurde…