Verslaan van de Spaanse vloot bij…

John Croker, 1718, historiepenning, NG-VG-1-2160

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: zuil met scheepsstevens bekroond door Overwinningsbeeld temidden van allerhande scheepswapens binnen omschrift; afsnede: opschrift

Slag bij Ramillies

John Croker, 1706, historiepenning, NG-VG-1-1953-B

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: twee Famen met bazuin houden kaart omhoog van veroverde provincie; op achtergrond stad binnen omschrift; afsnede: opschrift

Sardinie en Minorca ingenomen

John Croker, 1708, historiepenning, NG-VG-1-1960

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: Overwinning met palmtak en Engelse standaard, staande in schelp op zee; op achtergrond de beide veroverde eilanden binnen omschrift; afsnede: jaartal

Kroning van Anna tot koningin van…

John Croker, 1702, historiepenning, NG-VG-1-1841

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: Anna, in gedaante van Pallas werpt bliksemschicht naar tweekoppig, vierarmig monster binnen omschrift, boven opschrift

Slag bij Malplaquet

John Croker, 1709, historiepenning, NG-VG-1-1993

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw met kroon binnen omschrift. Keerzijde: veldslag in bos; daarboven Overwinning met twee lauwerkransen binnen omschrift, boven opschrift

Vereniging van Engeland en…

John Croker, 1707, historiepenning, NG-VG-1-1954-L

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: twee engeltjes houden kroon boven Brits wapenschild

Kroning van Karel II van Engeland

Thomas Simon, 1661, strooipenning, NG-VG-1-948

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met kroon binnen omschrift. Keerzijde: zittende koning wordt door engel gekroond binnen omschrift

Geschillen met Karel I van Engeland…

Nicolas Briot, 1630, historiepenning, NG-VG-1-715

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: schip op zee binnen omschrift.

Terugkeer en plechtige inhaling van…

Thomas Simon, 1660, historiepenning, NG-VG-1-943

Zilveren penning. Voorzijde: Mozes bij de Israelieten, die stenen bakken binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans

Geschillen met Karel I van Engeland…

Nicolas Briot, 1630 - 1639, historiepenning, NG-VG-1-716

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: schip op zee binnen omschrift.