Kan met oor en klepdeksel waarin…

anoniem, 1567, kan, BK-NM-5276-A

Kan van verguld zilver, met oor en klepdeksel. Het cylindervormige vat is versierd met afgesneden bloemtakken, in het midden een cartouche met wapen. In het deksel is een penning gevat, betrekking hebbende op het huwelijk van Willem II met Henriëtte Maria Stuart (1641). Meesterteken: schelp. Met…

Schaal behorend bij kan met penning…

anoniem, 1567, schaal, BK-NM-5276-B

Schaal van verguld zilver. Op de rand en om de umbo een reliëf van verscheidene dieren in een landschap. Behoort bij kan (BK-NM-5276-A).