40 resultaten gevonden


Christian Wermuth, 1696, historiepenning, NG-VG-1-1716

Zilveren penning. Voorzijde: stad tijdens bombardement binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: phoenix, voorstellende stad Brussel, die uit as herrijst binnen omschrift; afsnede: jaartal

Christian Wermuth, 1697, historiepenning, NG-VG-1-1747

Zilveren penning met gat. Voorzijde: trom met gat erin onder opschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: hoorn van overvloed met olijf- en palmtak, die geleegd wordt boven korf waar nog klein gat in zit binnen omschrift

Christian Wermuth, 1697, strooipenning, NG-VG-1-1780

Zilveren penning. Voorzijde: twee gekruiste olijftakken in een kroon boven een wereldbol binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift

Christian Wermuth, 1701, historiepenning, NG-VG-1-1824

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: borststuk vrouw binnen omschrift

Christian Wermuth, 1705, historiepenning, NG-VG-1-1951

Zilveren penning. Voorzijde: drie kleine pilaren met ketting verbonden met lauwerkrans, stedenkroon en scheepskroon en opschrift boven opschrift, binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Johann Christian Koch, 1707, historiepenning, NG-VG-1-1954-F

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Ethiopisch gewas temidden van twee rijen bomen onder vijfregelig opschrift; afsnede: signatuur

Christian Wermuth, 1709, historiepenning, NG-VG-1-1994

Zilveren penning met draagoog. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: leliestruik, die getroffen door wtee bliksemschichten, haar bloemen verliest binnen omschrift, boven opschrift

Christian Wermuth, 1712, spotpenning, NG-VG-1-2055

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Utrecht onder regenboog binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde:, bovenste helft: haan houdt vredestak voor aan leeuw, die op zijn beurt vredestak aanbiedt, terwijl hij in andere klauw zwaard houdt; op achtergrond luipaard met zwaard en…

Christian Wermuth, 1717, historiepenning, NG-VG-1-2137

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Herkules tilt de reus Antaeus van de grond, links diens knots en rechts Turks wapentuig binnen omschrift; afsnede: opschrift

Peter Paul Werner Christian Wermuth, 1733, historiepenning, NG-VG-1-2233

Zilveren penning. Voorzijde: man in harnas met pijlenbundel in hand beschut met zijn schild twee vrouwen, man, die hoed in hand houdt en kind binnen Duitstalig omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: Nederland, afgebeeld als een vrouw leunend op wapenschild en met speer met vrijheidshoed erop in…