Huwelijk van prins Willem II met…

Johann Blum, 1641, historiepenning, NG-VG-1-732

Zilveren penning. Voorzijde: prins en prinses geven elkaar hand; daarboven twee engeltjes met ieder een krans, en duif in een hemellicht; naast elk van beide personen opschrift; op achtergrond Hof van Holland. Keerzijde: prins in gedaante van Pallas, begeleid door engel ontvangt olijftak van Vrede…

Grave door prins Willem III…

Johann Blum, 1674, historiepenning, NG-VG-1-1163

Zilveren penning. Voorzijde: stad (Emden) en haven tussen twee palmen onder brandend hart dat door twee handen uit wolken gedragen wordt binnen omschrift. Keerzijde: plattegrond van stad met belegeraars.

Vrede van Munster

Johann Blum, 1648, historiepenning, NG-VG-1-791

Vergulde zilveren penning. Voorzijde: Vrede met in rechterhand olijftak en in linkerhand bazuin, staande op krijgstuig binnen drieregelig omschrift. Keerzijde: twee handen uit wolken houden brandend hart vast, beschenen door hemellicht boven twee duiven binnen omschrift.

Huwelijk van prins Willem II met…

Johann Blum, 1641, historiepenning, NG-VG-1-731

Zilveren penning. Voorzijde: prins en prinses geven elkaar hand; daarboven twee engeltjes met ieder een krans, en duif in een hemellicht; naast elk van beide personen opschrift; op achtergrond Hof van Holland. Keerzijde: prins in gedaante van Pallas, begeleid door engel ontvangt olijftak van Vrede…

Vrede van Munster, geslagen voor…

Johann Blum, 1648, historiepenning, NG-VG-1-774

Zilveren penning. Voorzijde: Vrede met aureool, Mercuriusstaf en hoorn van overvloed op zegewagen getrokken door twee gekroonde leeuwen onder opschrift binnen omschrift. Keerzijde: drie engeltjes houden doek op met opschrift, op achtergrond gezicht op stad Amsterdam aan haven.

Vrede van Munster

Johann Blum, 1648, historiepenning, NG-VG-1-779

Zilveren penning. Voorzijde: Vrede met aureool, Mercuriusstaf en hoorn van overvloed op zegewagen getrokken door twee gekroonde leeuwen onder opschrift binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Emden onder brandend hart, met twee palmen en twee duiven binnen omschrift.

Grave door prins Willem III…

Johann Blum, 1674, historiepenning, NG-VG-1-1162

Zilveren penning. Voorzijde: Vrede met aureool, Mercuriusstaf en hoorn van overvloed op zegewagen getrokken door twee gekroonde leeuwen binnen omschrift. Keerzijde: plattegrond van stad met belegeraars.

Inname van Breisach door Bernhard…

Johann Blum, 1638, historiepenning, NG-VG-1-728

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen cartouche en omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Breisach en vestingwerken onder opschrift.

Huwelijk van prins Willem II en…

Johann Blum, 1642, historiepenning, NG-VG-1-735

Zilveren penning. Voorzijde: kussend paar aan tafel binnen omschrift. Keerzijde: kloek met kuikens onder opschrift; afsnede: opschrift

Vrede van Munster

Johann Blum, 1648, historiepenning, NG-VG-1-780

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad Emden onder brandend hart, met twee palmen en twee duiven binnen omschrift. Keerzijde: omschrift.