Overwinning van Karel VI op de…

Philippe Roëttiers (II), 1717, historiepenning, NG-VG-1-2135

Karel VI tot Duits keizer gekroond,…

Philippe Roëttiers (II), 1711, historiepenning, NG-VG-1-2043

Geboorte van prins Leopold van…

Philippe Roëttiers (II), 1716, historiepenning, NG-VG-1-2113

Overwinning van Karel VI op de…

Philippe Roëttiers (II), 1717, rekenpenning, NG-VG-1-2133

Inhuldiging van Filips V te Gent

Philippe Roëttiers (II), 1702, historiepenning, NG-VG-1-1829

Maria Elisabeth, landvoogdes der…

Jacques Roëttiers (II), 1738, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2292

Maria Elisabeth, landvoogdes der…

Philippe Roëttiers (III), 1730, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2213-A

Karel VI tot Duits keizer gekroond

Philippe Roëttiers (II), 1711, historiepenning, NG-VG-1-2041

Verovering van Temesvar

Philippe Roëttiers (II), 1716, historiepenning, NG-VG-1-2122

Maria Elisabeth, landvoogdes der…

Philippe Roëttiers (III), 1732, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2238