Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Zilveren penning aan drie kettingen en draagring. Voorzijde: beleg van Jeruzalem door de koning van Assyrie, wiens soldaten uit tentenkamp vluchten voor een engel met getrokken zwaard binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Leiden boven plattegrond met vestingwerken en aftocht van belegeraars…

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Zilveren penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild en leeuw met zwaard en pijlenbundel.

Overwinning van Willem III op…

Jan Luder, 1690, historiepenning, NG-VG-1-1497

Zilveren penning. Voorzijde: Willem met zwaard en ster te paard, aan overzijde van rivier vijandelijke leger binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: Willem in Romeinse kledij met hand rustend op brandend altaar zet Hibernia vrijheidhoed op, terwijl Jacobus en Frans soldaat vluchten binnen…

Intocht van Willem III in Dublin

Jan Luder, 1690, historiepenning, NG-VG-1-1500

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Willem in Romeinse kledij met hand rustend op brandend altaar zet Hibernia vrijheidshoed op, terwijl Jacobus en Frans soldaat vluchten binnen omschrift; afsnede: opschrift.

Maria regentesse bij de afwezigheid…

anoniem, 1691, historiepenning, NG-VG-1-1505

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: leeuw neemt afscheid van leeuwin, die twee slangen vertrapt en drie welpen beschermt binnen omschrift; afsnede: opschrift

Limerick ingenomen door Willem III

Jan Schmeltzing (I), 1691, historiepenning, NG-VG-1-1512

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: gevleugelde Faam met bazuin, lauwerkrans, palmtak en kroon; op achtergrond wapentuig en gezicht op stad Limerick tijdens beschieting binnen omschrift; afsnede: opschrift

Onderwerping van Ierland door…

Daniel Drappentier (voor 1674-na 1697), 1691, historiepenning, NG-VG-1-1517

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: leeuw vertrapt veelkoppig monster en leeuwin met hondje, op achtergrond stad en schepen op zee onder opschrift; afsnede: opschrift; kantschrift