Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Zilveren penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild en leeuw met zwaard en pijlenbundel.

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Zilveren penning aan drie kettingen en draagring. Voorzijde: beleg van Jeruzalem door de koning van Assyrie, wiens soldaten uit tentenkamp vluchten voor een engel met getrokken zwaard binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Leiden boven plattegrond met vestingwerken en aftocht van belegeraars…

Inname van de citadel van Rijssel…

Friedrich Kleinert, 1708, historiepenning, NG-VG-1-1975

Zilveren penning. Voorzijde: bouw van de toren van Babel wordt verhinderd door spraakverwarring binnen omschrift, boven opschrift. Keerzijde: gezicht op Rijssel en citadel met zon en maan tijdens beschieting binnen omschrift, boven opschrift; kantschrift

Vrede van Utrecht

Johannes Drappentier (1689-1758), 1713, historiepenning, NG-VG-1-2064

Zilveren penning. Voorzijde: Vrede met palmtak en Vrijheid met hoed op speer omarmen elkaar, staande op stapel wapentuig, waartussen Nijd ligt binnen omschrift. Keerzijde: trofee bekroond door twee gekruiste hoorns van overvloed en Mercuriusstaf op voetstuk met opschrift binnen omschrift.

Lodewijk Willem, markgraaf van…

Georg Hautsch, 1702, historiepenning, NG-VG-1-1869

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Standvastigheid met lans en commandostaf, trappend op stapel Frans wapentuig; daarnaast kind met wapenschild binnen omschrift, boven opschrift; kantschrift

Vrede van Rijswijk, penning…

Daniel Drappentier (1634-1714), 1697, historiepenning, NG-VG-1-1768

Zilveren penning. Voorzijde: gekroonde Vrede met olijftak in hand sluit deuren van de tempel van Janus, op de trappen zitten Oorlog en Onenigheid in ketenen geslagen, op achtergrond een wereldbol, een omgekeerde hoorn van Overvloed, Mercurius met staf en wimpel met opschrift en schepen op zee;…

Karel III koning van Spanje en…

Georg Friedrich Nuernberger, 1706, historiepenning, NG-VG-1-1952-U

Zilveren ruitvormige penning. Voorzijde: afbeelding van het visioen van de twee jongelingen die elkaar bevechten, waarvan degene met Oostenrijks wapenschild onder opschrift 'ik zal heersen' de ander met Frans wapenschild onder opschrift 'ik heb geheerst' overwint; afsnede: opschrift. Keerzijde: twee…