Dukaton of zilveren rijder van de…

Verenigde Oostindische Compagnie, 1739, munt, KOG-MP-1-4408

Zilveren munt. Voorzijde: geharnaste ridder met zwaard te paard naar rechts, waaronder gekroond wapenschild van Holland. Keerzijde: gekroond generaliteitswapenschild, waaronder cartouche, waarin monogram van de VOC. Jaartal in omschrift, boven kroon. Gladde rand.

Utrechtse groot van Jan van Arkel,…

Hendrik I van Vianden, 1341 - 1364, munt, KOG-MP-1-1775

Voorzijde: binnen versierde veelpas aanziend portret van de bisschop met mijter met voor zich wapenschild van Arkel. Keerzijde: halflang gevoet kruis. Dubbel omschrift.

Gulden van Nederlands Indië, 1821

Willem I Frederik (koning der Nederlanden), 1821, munt, KOG-MP-1-4931

Zilveren munt. Voorzijde: borstbeeld naar rechts. Keerzijde: tussen waarde-aanduiding 1 G gekroond rijkswapenschild. Jaartal boven kroon. Kabelrand

Nederlandse 3 gulden, 1832

Willem I Frederik (koning der Nederlanden), 1832, munt, KOG-MP-1-2243

Zilveren munt. Voorzijde: borstbeeld naar rechts. Keerzijde: tussen waarde-aanduiding 3 G gekroond rijkswapenschild. Jaartal boven kroon. Randschrift.

Dukaton of zilveren rijder van de…

Verenigde Oostindische Compagnie, 1739, munt, KOG-MP-1-4409

Zilveren munt. Voorzijde: geharnaste ridder met zwaard te paard naar rechts, waaronder gekroond wapenschild van Holland. Keerzijde: gekroond generaliteitswapenschild, waaronder cartouche, waarin monogram van de VOC. Jaartal in omschrift, boven kroon. Kabelrand.

3 gulden van de VOC uit Zeeland,…

Verenigde Oostindische Compagnie, 1789, munt, KOG-MP-1-4516

Zilveren munt. Voorzijde: tussen waarde-aanduiding 3 Gl. gekroond generaliteitswapenschild, waaronder cartouche, waarin monogram van de VOC. Keerzijde: Nederlandse maagd met speer, waarop vrijheidshoed, leunend op een bijbel op een altaar. Jaartal in afsnede. Kabelrand.

50 stuiver van het Koninkrijk…

Lodewijk Napoleon Bonaparte, 1807, munt, KOG-MP-1-2190

Zilveren munt. Voorzijde: borstbeeld van de koning naar rechts. Daaronder signatuur GEORGE F.Keerzijde: tussen waarde-aanduiding 50 Ss gekroond wapenschild, waaronder jaartal. Omschrift: KONING RIK - VAN HOLLAND. Daaronder muntmeesterteken bij. Gladde rand.

Verenigde Amsterdamse Compagnie,…

Jacob de Jonge (muntmeester), 1601, munt, NG-VG-1-544

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild van Holland binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild van Amsterdam binnen omschrift.