Toiletspiegel

Joseph-Germain Dutalis, 1828 - 1829, spiegel, BK-1994-34

De ovale spiegel van verguld zilver wordt ter weerszijden gedragen door een vrouwenfiguur met wapperende kleding. Met de ene hand houden de vrouwen de spiegel vast, met de andere een langs de onderzijde van de spiegel bevestigde bloemenslinger. De spiegel wordt bekroond door een strik. De…

Vaas van zilver, rond, gedreven met…

Philippe Wolfers, ca. 1895, vaas, BK-1988-5

Vaas van zilver, rond, gedreven met gestileerde aan de natuur ontleende ornamenten. Merken: gehaltemerk:800 in rechthoek; meesterteken: drie sterren in driehoek = Wolfers Frères; winkeliersmerk: AS.BONEBAKKER & ZOON in rechthoek; herkeur: everzwijnskop in driehoek; herkeur: onleesbaar.

Opening van het Noordzeekanaal, ter…

Edouard Louis Geerts, 1876, historiepenning, NG-175-A

Tweezijdige zilveren penning. Voorzijde: borststuk van Willem III binnen omschrift. Keerzijde: vrouw met vrijheidshoed op lans en gehelmde vrouw met vaandel, zittend in boot: het Amsterdamse koggeschip, binnen wimpel met opschrift. Rood leren etui bijbehorend.

Tiende landhuiskundig congres te…

Jean Wurden, 1855, historiepenning, NG-VG-1-4069

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild; daaromheen: zeis, dorsvlegel, globe, kist, waarop landkaart ligt, ploeg met korenaren, kistje, schilderspalet met penselen, boeken, voorhamer, pashoek, passer, spijker, tekening, rad, baal, vat, Mercuriusstaf, zeil van schip; afsnede; signatuur.…

Bezoek van Joseph Lodewijk Hendrik…

Leopold Wiener, 1861, historiepenning, NG-VG-1-4151

Zilveren penning. Voorzijde: bijenkorf, waar bijen omheen zwermen, tussen twee wapenschilden op anker binnen lauwerkrans en omschrift. Keerzijde: opschrift aan weerszijde van Mercuriusstaf binnen omschrift.

Negenendertigjarig bestaan van de…

Henri Charles Wurden, 1880, historiepenning, NG-VG-1-4327

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans en omschrift.

Protestants protest tegen de…

Laurent Joseph Hart, 1853, historiepenning, NG-VG-1-4038

Zilveren penning. Voorzijde: gehelmde vrouw met vrijheidshoed op speer, voorstellende Hollandse maagd, rust met linkerarm op bijbel, die op altaar staat binnen omschrift. Keerzijde: jaartallen binnen omschrift en eikekrans.

Huwelijk van Leopold Lodewijk…

Leopold Wiener, 1853, historiepenning, NG-VG-1-4039

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: borststuk man en vrouw binnen omschrift

Terts dwarsfluit

Charles Joseph Sax, 1821, dwarsfluit, BK-NM-11387

Terts dwarsfluit van ebbenhout met zilveren beslag, met twaalf gaten en vijf kleppen. Adres (ingedrukte letters tussen twee sterren): SAX (FACr DU ROI) A BRUXELLES (viermaal); SAX met twee sterren en het jaartal 1821. Tertsfluit.

Claudius Lamoraal I, prins van…

Denis Waterloos (II), 1675, historiepenning, NG-VG-1-1184

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: oorlogsschip op zee diagonaal doorsneden door een schuine, gladde balk binnen omschrift.