uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

13 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Martin Schmeltzing, 1706, historiepenning, NG-VG-1-1953-C

Zilveren penning. Voorzijde: zon boven dat gedeelte van wereldbol dat Europa voorstelt wordt door wolken bedekt; afsnede: jaartal. Keerzijde: zegeteken met daaraan, gegroepeerd rond portretmedaillon van Karel III, drie met lauriertakken omgeven velden, waarop voorstellingen van inname van Barcelona,…

Martin Schmeltzing, 1701, historiepenning, NG-VG-1-1814

Zilveren penning. Voorzijde: Spaanse rijk, in gedaante van gekroonde vrouw met hoorn van overvloed, scepter en wereldbol zit voor borstbeeld van nieuwe koning dat tussen zuilen van Herkules staat binnen omschrift. Keerzijde: Guldenvlies hangend aan granaatboom op de kust van Gibraltar binnen…

Martin Schmeltzing, 1708, historiepenning, NG-VG-1-1972

Zilveren penning. Voorzijde: Overwinning met Nederlandse vlag en lauwerkrans vliegend boven stapel wapentuig; op achtergrond stad Oudenaarde binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: gezanten van Rijssel met wapenschild van stad aan hun voeten komen zich onderwerpen aan generaals van…

Martin Schmeltzing, 1703, historiepenning, NG-VG-1-1886

Zilveren penning. Voorzijde: vrouwenfiguur met hoed, speer met daaraan drie kronen en geldbuidel, daarnaast Nederlands soldaat met pijlenbundel en zwaard met daaromheen zegekrans en riviergod met drietand en Mercuriusstaf; op achtergrond drie steden aan rivier en vloot binnen omschrift, boven…

Martin Schmeltzing, 1706, historiepenning, NG-VG-1-1952-X

Zilveren penning. Voorzijde: Phaeton wordt door arend met bliksemschichten uit zonnewagen geworpen binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: Eugenius omhelst bevelhebber van stad Turijn, daarboven vliegende Faam blazend op bazuin en met wimpel met opschrift; afsnede: opschrift.

Martin Schmeltzing, 1702, historiepenning, NG-VG-1-1832

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: twee veldtekenen naast geopende tempel van Janus, waar altaar brandt; daarboven een arend boven opschrift

Martin Schmeltzing, 1702, historiepenning, NG-VG-1-1849

Zilveren penning. Voorzijde: borstsuk man binnen omschrift. Keerzijde: obelisk met vaandels, wapenschilden en opschrift, waaraan vier naakte gevangenen zijn geketend

Martin Schmeltzing, 1702, historiepenning, NG-VG-1-1851

Zilveren penning. Voorzijde: zuil met scheepsstevens, Overwinning met bazuin en krans staande op veroverde vaandels en opschrift op voetstuk, daaraan gekluisterd twee gevangenen; op achtergrond in brand schieten van Franse en Spaanse vloot binnen omschrift. Keerzijde: zegeteken bestaande uit…

Martin Schmeltzing, 1702, historiepenning, NG-VG-1-1868

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: prins van Savoye te paard met getrokken zwaard binnen omschrift, boven opschrift

Martin Schmeltzing, 1704, historiepenning, NG-VG-1-1907

Zilveren penning. Voorzijde: naar elkaar gewende borststukken van twee mannen binnen omschrift, boven opschrift. Keerzijde: maarschalk Tallard en zijn staf geven zich midden op slagveld over aan Marlborough en Eugenius; daarboven gevleugelde Overwinning met twee bazuinen binnen omschrift; afsnede:…

Einde van alle 13 resultaten Terug naar boven